Kambja flöödimängijad Tori laagris

187

Pärnumaal kaunis Tori alevikus täitus 17. augustil kohalik rahvamaja muusikahuvilistest lastest. Need lapsed mitte ainult ei armasta muusikat kuulata vaid nad ka teevad seda ise. Eesti Flöödiühingusse kuuluvad õpetajad olid otsustanud korraldada algastme flöödimängijatele õppelaagri. Laagris osalesid ka kaks kambjakat: flöödiõpilane Ingrid Männik ja õpetaja Heili Mägi.

Teater Vanemuine orkestrandi ja Ülenurme muusikakooli flöödiõpetaja Heili Mägi sõnul tekkis idee algastme flöödilaagrist juba kevadel, kui Tartu I muusikakooli flöödiõpetaja Anneli Kuusk rääkis, kuidas tema pisike õpilane tundis huvi, et kas ta saaks minna flöödilaagrisse. Kuna sellist laagrit õpetajate teada ei olnud, siis tuli flöödiõpetajatel see organiseerida. Ühes Pärnu muusikakooli õpetajatega Marju Mäega ja Mall Türgi – kellest viimane on õpetajaks ka Sindi muusikakoolis – ning Jõgeva ja Koeru muusikakoolide õpetaja Kersti Varrakuga organiseeritigi algastme flöödilaager Torisse.

Lapsi, vanuses seitse kuni kaksteist aastat, kogunes laagrisse kakskümmend kuus. Väikesed flöödimängijad olid pärit Pärnumaalt, Tartumaalt, Jõgevamaalt ja Järvamaalt. Pärast esimest lõunat tuli asuda kokkuharjutama ühiseks orkestriks. Kõigest paarikuulise pilliõppekogemusega flöödiõpilased vajasid ka eraldi rühmatunde.

Lisaks pillimängule tutvusid lapsed Tori vaatamisväärsustega ning patsutada sai isegi tori hobust. Laagrilised said kuulda teooriat flöödiajaloost, pilli hooldamisest ning lisatarvikute käsitlemisest. Loomulikult toimusid ka võistlused. Esmalt pidid lapsed vastama viktoriini küsimustele ja seejärel sai igaüks demonstreerida oma kiirust noodipuldi kokku-lahti pakkimises.

Esimesel õhtul tekitas lastes elevust tugev äikesetorm ja voolukatkestused ning kõuehirmus rahvamajja tikkuv külakoer. Nõnda pidi väiksemate laste nõudmisel neile unejuttu lugema õpetaja Anneli Kuusk. See toimis.

Juba laagri teisel päeval tuli flööditaridel – tüdrukud nad ju kõik paraku olid – esineda Tori kirikus äsja selgeks õpitud paladega. Musitseerisid ka õpetajad. Flöödimuusika ilmestamiseks oli appi kutsutud kontsertmeister Krista Jalango. Esinejad said sooja aplausi torilastelt ja juhuslikult ekskursiooni käigus kirikusse sattunud soomlastelt.

Kolmanda päeva hommikul anti omandatule viimane lihv, sest keskpäeval tuli esineda lõppkontserdil lapsevanemaile. Anneli Kuuse sõnul meeldis esinemine publikule, õpetajatele kui ka esinejatele endilegi. Ees ootas veel vaid kojusõit. Õpetajate sõnul ei jää see laager ilmselt viimaseks.

Heigo Mägi
Koduvald online

Pärnu Postimees:Täna lõpetab laste flöödilaager

lapsed flööti mängimas
Foto: Heigo Mägi

Kino maale