Koolitus „Õpime teiste kogemustest“

153

22. novembril 2008 kell 10–17 toimub Kambja noortekeskuses koolitus „Õpime teiste kogemustest“

Koolitus on suunatud eelkõige mittetulundusühingute liikmetele, kuid oodatud on kõik huvilised. Koolitusel kasutatakse praktilisi harjutusi ja jagatakse koolitusmaterjale.

Kell 10.00–12.30: „Raamatupidamise erisused mittetulundusühingus“ – Mariina Laineste, Ärinõuandla MTÜ-de konsultant.

Nõuded MTÜ-de raamatupidamisele: kulusid tõendavad dokumendid, sihtfinantseerimine ja omatulud. Kulude abikõlbulikkus: personalikulu, transpordikulu, lähetuskulu, erisoodustused, põhivara tehingud, liisingukulu, mitterahalised sissemaksed jne. Enam levinud vead MTÜ-de raamatupidamises. Näited elust enesest. Miks tasub organisatsioonil olla tulumaksu soodustusnime-kirjas?

Kell 13.00–17.00 „Kuidas organisatsioon paistab väljapoole?“ – Aime Vilu, Liikumise Kodukant suhtekorraldaja, Külakiri toimetaja.

Sisekommunikatsiooni põhimõtted ja tegevused; töötaja vastutus, roll ja oskused sisekommunikatsioonis. Organisatsiooni väliskommunikatsiooni strateegiline planeerimine (vajaduste kaardistamine, sõnumi koostamine); organisatsiooni meediasuhtluse põhimõtted; koostöö siht- ja sidusrühmadega; praktilised oskused meediasuhtluseks.

Koolitus on tasuta.

Oma osalemisest teata e-mailil: Lii.Brikkel@mail.ee või mobiilil 5646 4679.

Koolitust toetab Kohaliku omaalgatuse programm.

Kino maale