Kooli lõpetamise toetusest

183

Põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetajatel on õigus taotleda Kambja vallavalitsuselt kooli lõpetamise toetust, mille suurus on 1000 krooni.

 

Toetust on õigus taotleda õpilastel, kelle elukohana on vähemalt viimane õppeaasta olnud registreeritud Kambja vald.

Toetuse saamiseks tuleb esitada pärast kooli lõpetamist kolme kuu jooksul vallavalitsusele avaldus.

Toetus kantakse õpilase või tema vanema arveldusarvele.

Elerin Maisväli,
Kambja vallavalitsuse
sotsiaalnõunik

Kino maale