Õpilased kogusid teadmisi traumade vältimiseks

186

TEADMISED PÄÄSTAVAD: Kambja õpilased pidasid ohutusalasel koolitusel väga huvitavaks tuletõrjealaseid praktilisi tegevusi. Foto: Anne Välja

Tartumaal korraldati esmakordselt mitu kuud väldanud traumade ennetamise projekt – õpilaste ohutusalane koolitus „Kaitse end ja aita teist!“

Kambja ja Kuuste koolide õpilased osalesid tublilt programmi kokkuvõtvas ohutusalases terviselaagris 9.-10. juunil Kirna õppekeskuses Jõgevamaal.

Praktilistes situatsioonimängudes pidid laagrilised oma teadmisi ja oskusi näitama eriolukordades tegutsemise alal, liikluse tundmises, orienteerumises, esmaabi valdkonnas ja uimastiennetuses.

Laagri ettevalmistajateks ja läbiviijateks, õpetussõnade ja tagasiside jagajateks ning autasustajateks olid Lõuna-Eesti päästekeskuse ennetustöö büroo, Lõuna teedekeskus, orienteerumisklubi Ilves, Eesti Punase Risti Tartumaa selts ja Lõuna politseiprefektuuri KKO preventsioonitalitus.

Lisaks tõsistele praktilistele ja teoreetilistele ülesannetele pakuti lastele ka mõnusat meelelahutust – tehti isetegevust, toimusid disco, ööhäire ja tuletõrjeolümpia.

Kambja kooli võistkond – Reelika Tsirp, Katrin Jaani, Anette Teesaar, Annika Välja, Janno Koor, Algar Urm, Sander Mõisa, Miikal Palk – sai enda hinnangul kõige rohkem teadmisi juurde esmaabi valdkonnas, väga huvitavaks peeti tuletõrjealaseid praktilisi tegevusi ja statistiliselt oldi edukad uimastiennetuse valdkonnas.

Kuuste kooli võistkond – Ristin Kaseorg, Eneli Kotkas, Karmen Vesso, Karola Hiiemäe, Ivo Pihelo, Rando Rätsep, Päärn Thorne Köösel, Villu ja Martin Sondberg – oli küll teistest noorema koosseisuga, kuid saavutas siiski edu näiteks orienteerumises.

Ürituse kordamineku nimel andsid endast parima üle 20 korraldaja.

Projektijuht Eha Anslan hindas korraldajate ja osalejate tegevust kõrgelt ning avaldas lootust, et järgmisel aastal on Tartumaa koolide osalus veelgi aktiivsem.

Meie oleme valmis kaitsma end ja aitama teisi!

Anne Välja,
Kambja kooli õpetaja

Kino maale