Tartu Ärinõuandla kutsub Tartumaa töötuid alustama ettevõtlusega

189

logodTartu Ärinõuandla eestvedamisel on käivitunud projekt „Tartumaa töötud ettevõtjaks“, mille eesmärgiks on julgustada, motiveerida ning koolitada aktiivseid Tartumaa töötuid alustama oma ettevõttega, pakkudes selleks põhjalikku koolitusprogrammi, individuaalset nõustamist äriplaani koostamisel ja ettevõtte arendamisel ning rahalist toetust uue ettevõtte edukaks stardiks.

Projekti jooksul on võimalik tasuta:

  • osaleda 16 päevasel koolituskursusel, mille jooksul käsitletakse kõiki olulisi ettevõtlusega seotud teemasid (äriidee, toode ja teenus, turundus, Internetiturundus, maksud, seadusandlus, raamatupidamine jpm) ning samuti psühholoogia, loovuse, meeskonnajuhtimisega seonduvat;

  • saada individuaalset äriplaani koostamise nõustamist koos „töötava“ äriplaani valmimisega;

  • saada koolitusjärgset järelnõustamist ja täiendavaid koolituspäevi.

Koolituse käigus valminud äriplaaniga on võimalik projekti vahenditest taotleda ettevõtlusega alustamiseks starditoetust!

Osaleda saab kokku 75 ärksamat ja aktiivsemat töötut Tartu linnast ja maakonnast, kellel on äriidee ja reaalne soov ettevõtlusega alustamiseks.

Töö toimub kolmes grupis – esimene grupp alustab koolitustega juba septembris (registreerimistähtaeg 1.september), teine grupp novembris (registreerimistähtaeg 1.november) ja kolmas koolitusgrupp 2011.aasta kevadel (registeerimistähtaeg 1.märts).

Projektis osalemiseks tuleb täita aadressilt www.tartu.ee/arinouandla leitav motivatsiooni- ja registreerimisleht ning edastada oma osalemissoov e-posti aadressile anne.ligi@tartu.bas.ee. Täiendavat informatsiooni saab telefonilt 7 428 402

Projekti „Tartumaa töötud ettevõtjaks“ juhiks on SA Tartu Ärinõuandla ja rahastajateks Euroopa Sotsiaalfond, Tartu linn ja Tartumaa Omavalitsuste Liit.

Tegutse targalt – alusta ettevõtlusega!

Siim Ausmees
Projektijuhi abi
SA Tartu Ärinõuandla konsultant
tel 736 6325

Kino maale