„Ilus töö väärib kindlasti kena tunnustust.“

539

Raamatukoguhoidja tööpostil.Tartumaa keskraamatukogu staatusega Kõrveküla raamatukogu direktor Hele Ellermaa esitas

Heli Nemvaltsi kandidatuuri tänavusele aasta maaraamatukoguhoidja konkursile

Raamatukoguhoidja Heli Nemvaltsi töist käekirja iseloomustab loomupärane vaimsus ja optimism, suhtlemis- ja koostööoskus, kohusetundlikkus ja eesmärgikindlus.

Raamatukoguhoidja tööpostil.Tartumaa keskraamatukogu staatusega Kõrveküla raamatukogu direktor Hele Ellermaa esitas

Heli Nemvaltsi kandidatuuri tänavusele aasta maaraamatukoguhoidja konkursile

Raamatukoguhoidja Heli Nemvaltsi töist käekirja iseloomustab loomupärane vaimsus ja optimism, suhtlemis- ja koostööoskus, kohusetundlikkus ja eesmärgikindlus.

Tänu raamatukoguhoidja hüvale isiksusele on Kuuste raamatukogu sulandunud keskse ja hinnatud institutsioonina paik- ja kogukonna kultuuriellu. Raamatukogu, kool, naisselts ja külaaktiiv korraldavad tõhusas koostöös nii traditsioonilisi kui ainukordseid ettevõtmisi. Üks kõigi, kõik ühe eest põhimõttel on teoks saanud advendiõhtud, kasutatud raamatute müügid ja vahetused, käsitöö õpitoad, paikkonnaga seotud kirjanike ja kirjastajate raamatute esitlused, eriilmelised peod, pereüritused, mitmesugused näitused jms.

Kirjasõna populariseerija

Heli Nemvalts on aktiivselt tegutsenud selle nimel, et kaasata kõik lapsed ja noored vähemalt põhikooliaastatel raamatukogu ja raamatu mõjusfääri. Laste lugemisharjumuse kujundamise peamist võimalust näeb ta raamatukogu ja kooli ühistegevuses – tema hinnangul ongi see ühendatud rahva- ja kooliraamatukogu suurim pluss.

Kuuste lapsed on eriti aktiivsed raamatukogu kohalkasutajad – seda nii õppetöös, infootsingutel, raamatukogutundides kui ka näiteks bussi ootamise ajaviiteks. Kuna Kuuste kooli juures avati mõne aasta eest lasteaiarühmad, on nüüd ka piirkonna mudilased raamatukoguhoidja suunava tähelepanu ja hoole all.

Kõiki raamatukogutunde planeeritakse Kuustes koos aineõpetajatega, et lõimida raamatukogu ja selle kasutamise tutvustamist ning lugemise ja kirjanduse propageerimist kooli aineprogrammidega. Laste raamatukokku meelitamiseks on rakendatud ka mängulisi ja tundeküllaseid nippe, näiteks korraldatakse huvitavate esemete väljapanekuid koos vastavasisuliste raamatutega (sõbrapäeva meened, pühademunad või pühadekaardid jne). Koostöös kooliga toimub igal sügisel kodukandi lasteluuletaja Kalju Kanguri loomingu etlusvõistlus. Kuuste noorlugejad osalevad igal aastal maakondliku lasteraamatupäeva loomevõistlustel, valivad alati Nukitsa auhinna väärilisi raamatuid jne.

Kõrvalseisjal on raske, ehk võimatugi mõõta, kui palju või sügavalt raamatukoguhoidja oma kliente austab ja hindab, kuid raamatukogu töökorralduse põhjal võib siiski selles osas mõningaid järeldusi teha. Heli Nemvalts on oma isikliku elu ja töönädala planeerinud selliselt, et ühel õhtul pääsevad raamatukokku ka need inimesed, kes tulevad Tartust töölt. Kuuste raamatukoguhoidja ei luba endale ka katkestamatut suvepuhkust, vaid on igal nädalal ühel päeval oma lugejate teenistuses.

Rahvuskultuuri kaitsja

Raamatukogu fondi komplekteerimisel püüab Heli Nemvalts ühitada raamatukogu kultuurikandmise missiooni, mitmekülgsust, teoste sisulist väärtust ja kõigi lugejagruppide soove. Kuuste raamatukogusse on tellitud võimalikult palju rahvuskirjandust, pärast rahva- ja kooliraamatukogu ühendamist on märgatavalt laienenud lastekirjanduse valik. Paraku esineb nurinat uuema meelelahutuskirjanduse vähesuse üle, sest paljude lugejate huviorbiidis oleva ja kultuuriväärtusliku kirjanduse vahel on üsna suur erinevus. Heli Nemvalts leiab, et selgitustööl on piiramatult ruumi – raamatukoguhoidjal tuleb tasa ja targu kujundada oma klientide lugemisharjumusi ja -eelistusi.

Kuigi tellimisraha napib ja püsilugejaidki on ehk soovitust vähem, peab Heli Nemvalts väga oluliseks, et maaraamatukogu pakuks huvilistele heas valikus kultuuriperioodikat. Kuuste raamatukogus on kättesaadavad 8 olulist eestikeelset kultuuriväljaannet.

Heli Nemvalts on raamatukoguhoidja, kes osaleb tänuga kõiges, mis silmaringi laiendab – koolitustel, õppekäikudel, ekskursioonidel. Vallasisesel mälumänguturniiril kuulub ta juba aastaid kõige edukamasse võistkonda. Kodukandi hea tundja ja mitme võõrkeele oskajana võib ta olla teejuhiks kõigile külalistele-turistidele. Raamatukogueluga seotud uudised jõuavad tema vahendusel ka vallalehe veergudele.

Arvuti on kujunenud Heli Nemvaltsi sinasõbraks. Seetõttu on ka Kuuste raamatukogu elektronkataloog korrektne ja vastab tegelikule fondile. Raamatuid laenutatakse Kuustes juba aastaid elektrooniliselt. Raamatukoguhoidja on õpetanud soovijaile elektronkataloogi kasutamist.

Järjepidevuse kandja

Heli Nemvalts võttis raamatukoguhoidja ameti üle oma emalt, elupõliselt Kuuste raamatukogu perenaiselt 2001. aastal. Filoloogi, eesti keele ja kirjanduse õpetajana kohanes ta uues ametis kiiresti ja hakkas raamatukogu elukorraldust edendama talle hingelähedase kvaliteeditaotlusega. Ehkki tudengipõlves pidi Heli Nemvalts hoiukassa kassiirina ennekõike raha lugema, ei ole see tema isiklikke hilisemaid lugemisharjumusi seganud ega mõjutanud.

Heli Nemvalts on aidanud korraldada mitmeid maakondlikke ettevõtmisi (raamatukoguhoidjate suvelaager, lasteraamatupäev), kuid kõige olulisem on siiski see, et ta on tahtnud ja suutnud olla suurepärane raamatukoguhoidja oma teeninduspiirkonna inimestele, oma lugejatele.

Kuuste piirkonna rahva arvamus eesti raamatukogundusese hetkeseisust kujuneb suuresti Heli Nemvaltsi töö põhjal. See on olnud hea töö. See on olnud ilus töö, mis väärib kindlasti kena tunnustust.

Kõrveküla raamatukogu direktor

Hele Ellermaa

 

Kohtume raamatukogus“

Eestis peetakse 20.–30. oktoobrini raamatukogupäevi, mille juhtmõttena kasutatakse sel korral tähendusrikast kutset või soovitust „Kohtume raamatukogus“.

Lääne-Virumaal Sõmeru rahvamajas toimub tavapärane maaraamatukoguhoidja päev, mille käigus kuulutakse välja ka tänavune aasta raamatukoguhoidja.

Kui varasematel kordadel anti tiitel iga maakonna parimale ametikandjale, siis sel aastal saab auväärse tunnustuse vaid parimatest parim.

Toivo Ärtis

Kino maale
EelmineVahva eduelamus eriolümpia maailmamängudelt
JärgmineLavastusest lavastuseni Jaan Aitaja juhendamisel