Elle Ott ja Aarike – kakskümmend tegusat aastat

660

Persoonifoto.Elle Ott, kellele Eesti Sotsiaaltöö Assotsatsioon omistas märtsisis aunimetuse „Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas“, alustas Aarike hooldekodu, nüüdse hooldekeskuse juhtimist juba kahe aastakümne eest.

Persoonifoto.Elle Ott, kellele Eesti Sotsiaaltöö Assotsatsioon omistas märtsisis aunimetuse „Elutöö tegija sotsiaalvaldkonnas“, alustas Aarike hooldekodu, nüüdse hooldekeskuse juhtimist juba kahe aastakümne eest.

„Elle Ott on energiline ning aina uusi ideid rakendav inimene,“ märgib vallavanem Ivar Tedrema Eesti Sotsiaaltöö Assotsatsioonile saadetud esildises. „Töö kõrvalt on ta omandanud sotsiaaltöö korralduse alase kõrghariduse. Oma asutuses on ta autoriteetne, hooliv ja lugupeetud, jõuab osaleda paljudes valla ja maakondlikes ning isegi vabariiklikes ettevõtmistes.“

Elle Otist sai riikliku Aarike hooldekodu juht taasisesisvunud Eesti riigi vaesel ja heitlikul algusajal, kuid vaatamata raskustele on ta suutnud asutuse säilitada ja seda ka jõudsalt arendanud.

„Hoonetes on nii seest- kui ka väljastpoolt tehtud euroremont (mõnes isegi juba mitu korda), hoonete ümbrus on hooldekeskuse pere ning sõprade abiga korrastatud,“ kirjeldab vallavanem. Esildises märgitakse sedagi, et hooldekeskuse õuele on rajatud puhkeväljak ja valdavalt vanemaealisi kliente hooldaval asutusel on väike kabel maisest ilmast lahkunutele.

Alates 2005. aastast tegutseb Elle Ott sihtasutuse Aarike hooldekeskus juhatajana. Ta on Eesti sotsiaalasutuste juhtide nõukoja aktiivne liige.Tervishoiu ja sotsiaaltöö kutsenõukogu juurde loodud sotsiaalala töötajate töörühma liikmena on ta aidanud välja töötada mitmeid kutsestandardeid.

Alati rõõmsameelse ning nakatavana suudab Elle Ott innustada tegutsema teisigi. Ta kuulub Tartu maanaiste liidu juhatusse ning on olnud maanaiste liidu ürituste (Tartumaa aasta ema, Baltimaade maanaiste konverents jne) põhikorraldajate seas. Tema initsiatiivil on loodud Aarike naisselts.

Eesti sotsiaalasutuste juhtide nõukoja poolt on Elle Otile omistatud tiitel „Aasta Juht 2008“, ta on saanud 2009. aastal sotsiaalministri tänukirja, teda on tänatud Valgetähe V klassi teenetemärgiga.

Toivo Ärtis

Kino maale
EelmineKambjas toimub noortelaager „Kahe maa kodanik“
JärgmineKodukaunistamise preemia läks virkadele õdedele