Kodijärve hooldekeskus kasvas tegusama elu koduks

358


{oziogallery 864}

Kodijärve Kodu uute peremajade soolaleivapeol kiitsid mitu tähtsat riigipalgalist ametikandjat esiletõstvalt Euroopa Liitu ja Kambja vallavalitsust, sest just neil kahel institutsioonil oli kaalukas roll selle kaasaegse hoolekandekompleksi sünniloos.

Psüühilise erivajadusega inimestele turvalist peavarju ja tegusamat elukorraldust pakkuva Kodijärve Kodu rajamine toimus üle-eestilise erihooldekodude reorganiseerimisprojekti raames. Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuuluv aktsiaselts Hoolekandeteenused ehitas Euroopa regionaalarengu fondi toel psüühilise erivajadusega inimeste tarvis 11 tänapäevast hoolekandeküla, kus on kokku 55 peremaja ja ligikaudu 550 elukohta.

Kodijärve Kodu viie peremaja ehitamine tõi kulu 2,3 miljoni eurot, ehituse peatöövõtjaks oli OÜ Eventus Ehitus.

Soolaleivapeopäeval elas uutes majades 53 inimest. Seni hooldekoduks olnud kunagises mõisahoones jätkas elamist 16 inimest.

Kodijärvel on leidnud uue elupaiga inimesed Ravilast, Aaverest ja Mõisamaalt – nendest hooldekodudest, mis käimasoleva reformi käigus suleti.

Kui mitu tähtsat sõnavõtjat pidas oluliseks seostada riigifirmale kuuluva Kodijärve Kodu valmimine osaliselt ka Kambja vallavalitsuse tegevusega, siis sellega meenutati üht võrdlemisi hiljutist perioodi, kui kohalik vallavõim, eeskätt vallavanem visalt sisendas kaugetele otsustajatele arvamust, et Kodijärvel tuleks jätkata riikliku erihoolekandeteenuse osutamist.

Soolaleivapäeval peetud tervituses jagas Ivar Tedrema rõõmu, et uued ja oodatud hooned on valminud ning kasutuselegi võetud. Samas meenutas Kambja vallajuht sotsiaalminister Taavi Rõivase ja AS Hoolekandeteenused juhatuse esimehe Maarja Mändmaa juuresolekul varasemat kokkulepet, et edaspidi võetakse ette ka vana mõisahoone renoveerimine kaasaegseks tegevusmajaks.

Toivo Ärtis

 

Kino maale