Kiire reageering varakult avastatud õnnetusele

438

Nupp randmepaelal.Eesti Naabrivalve häirenupu teenus aitab lähedaste ja vabatahtlike kaasabil eakaid. Häirenupp on abivahend, mis aitab suurendada üksi elavate eakate turvalisust ja tõsta õnnetuste avastamise kiirust.

Lähedaste või vabatahtlike kaasamine eakate abistamisse ühendab kogukonda.

Naabrivalve häirenupp on lahendus üksi elavatele või suure osa päevast omaette kodus veetvatele inimestele, kes võivad õnnetuse korral jääda hätta abi kutsumisega. Uuenduslik teenus aitab märkimisväärselt suurendada inimeste turvalisust ja kiirendab abi kohalejõudmist – nupulevajutus või suitsuanduri häire annavad mobiiliside kaudu lähedal elavaile abistajaile juhtunust viivitamata teada. Sedasi saab vältida õnnetuse hilist avastamist – nii tulekahju kui ka terviserikke korral on abi saamisel tihti küsimus minutites ja sekundites.

Risk, et üksi elavad eakad ei saa õnnetuste korral õigel ajal abi, on eriti suur maapiirkondades hajaasustusega aladel. Ootamatu kukkumine või kõrbev toit pliidil võivad eakate puhul tähendada seda, et abi saamata võib ka esialgu kergena näiv õnnetus lõppeda traagiliselt. Naabrivalve häirenupu süsteemi abil avastatakse õnnetus võimalikult vara ja sellele reageerimine toimub kiiresti.

Kuidas see kõik toimib?

Eaka koju paigaldatakse GSM-sidel töötav süsteem, mis koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest, mille kaudu teade õnnetusest naabruskonna vabatahtlikeni jõuab. Lisaks annab süsteem teada pikematest elektrikatkestustest ning suitsuanduri häire jõuab reageerijateni ka juhul, kui inimene ise ei ole võimeline nupule vajutama.

Lähedased isikud, lapsed või sugulased või siis hoopis läheduses elavad naabrid vabatahtlike näol, kes on valmis esmase reageerijana teenuses osalema, saavad tasuta tuleohutuskoolituse päästeametilt ja esmaabikoolituse Eesti Punaselt Ristilt.

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Intsu sõnul on teenuse kättesaadavus nii hajaasustusega maapiirkondades kui ka linnades oluline. „Koolitatud vabatahtlikest on ohuolukordades päästeteenistusele palju abi,“ kinnitas Ints.

Koolituste tulemusena oskavad vabatahtlikud paremini ohuolukorda hinnata ning operatiivteenistuse väljakutsumisel häirekeskusele täpsemat informatsiooni anda. Samuti õpitakse, millised on esmased tegevused erinevate ohuolukordade puhul kuni professionaalse abi saabumiseni.

Koolitustel omandatud teadmised ja oskused on inimestele vajalikud ka muudes olukordades ning selle kaudu suureneb ohutusalane teadlikkus kogukonnas laiemalt.

Vabatahtlik tegevus, mida ka Eestis üha rohkem väärtustatakse, aitab tugevdada kogukonna sidusust ja üksteisest hoolimist.

Teenuse arendamist ja pakkumist läbi MTÜ Eesti Naabrivalve toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Praegu on võimalik häirenupu teenust tellida ülisoodsa kuutasuga – 12 € (tavahind 37 €).

Häirenupu teenusest huvitatud võiksid uurida ka kohaliku omavalitsuse võimalusi teenuse täieliku või osalise kompenseerimise kohta.

Kui omavalitsuse pakutavate sotsiaalteenuste nimekirjas Eesti Naabrivalve häirenupu teenust veel ei ole, saab teenust tellida ka otse Eesti Naabrivalvelt. Selleks pöörduge palun meie poole allpool toodud kontaktidel.

Teenuse tellimise lepingu saab vajadusel lõpetada ilma pikema eelteatamiseta ilma trahvinõudeta, kusjuures seadmed kuuluvad tagastamisele

Naabrivalve maakondlik arendusjuht

Jüri Siim
Naabrivalve maakondlik arendusjuht

 

Juhtum Harjumaalt

Häirenupu kutsung veidi enne kella ühte päeval.

Reageerija helistas eaka telefonile, kuid telefoni vastu ei võetud. Reageerija jõudis kohale vähem kui kümne minutiga.

Kohale jõudes leidis reageerija eaka tualetist, kuhu ta oli kinni jäänud, kuna tool, mida ta kasutab tualetini jõudmiseks, oli kukkunud mingil põhjusel vastu ust ning takistas sealt väljapääsu.

Lisaks oli eakas enne tualetti minekut pannud toas ahju küdema ning hirm kontrollimata tulekolde pärast võimendas tema muret.

Vabatahtlik aitas eaka tualetist välja ning ootas, kuni ahi sai köetud.

Veendudes, et antud hetkel rohkem kaebusi ja hädasid ei ole, lahkus vabatahtlik tagasi oma tegemiste juurde.

 

Naabrivalve häirenupu teenus

Koduleht: hairenupp.naabrivalve.ee

telefon: 506 2588, 652 2522

e-post: nupp@naabrivalve.ee

MTÜ Eesti Naabrivalve

Kino maale
EelmineHajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt on alanud
JärgmineMaastikukaitseala saab uue kaitsekorralduskava