Kuuste kodutütreil ja noorkotkail on tegus elu

517

VÄÄRT KOGEMUS: Kuuste noorte kotkaste rühmapealiku abi Virco Hermann Londonis JANUS-seminari lõppkonverentsil graafilist konspekteerimist tegemas.

Kõik ühe, üks kõigi eest!“ – see kuulus musketäride deviis peab paika ka Kuuste kaitseliitlaste puhul.

Juba kaks aastat on Kuuste kodutütarde ja noorte kotkaste rühmades kasvatatud õlg-õla tunnet ning üksteise eest seismist.

Möödunud aasta oli märkimisväärselt tegus – nagu Kaitseliidus ikka kombeks. Kodutütarde Kuuste rühma aastaaruandesse sai kirja 23 üritust, noortel kotkastel aga koguni 38. Ürituste sees oli laagreid, koolitusi, vabatahtlikke tegevusi Tartu Maratonile, Eesti Loomakaitse Seltsile ja MTÜ Mondole, rühmaüritusi Kuustes ja Maarja Külas, lasketiirus käimisi. Aktiivsed maratoniabilised said preemiaks käia seikluspargis ning Megazonis.

Kuuste rühmade hobiks on olnud ka rahvusvahelised koostööüritused, mida oli aruandeaastal kolm: noortevahetus Aserbaidžaanis ja rahvusvahelised koolitused Suurbritannias ning Poolas.

Kaitseliidu noorteorganisatsioonid on oma olemuselt skautlikud. Sel noorel, kes liitub noorte kotkaste või kodutütarde organisatsiooniga ja aktiivselt üritustes kaasa lööb, on juba aasta pärast omandatud peamised matkatarkused ning lihtsamad esmaabivõtted.

Noored kotkad ja kodutütred on muuhulgas mitteformaalse õppe organisatsioonid – meil on oma õppekava, mis jaguneb raskusastmete põhjal järkudeks. Madalaim järk on kuues, kõrgeim esimene. Järkude teemavaldkonnad kattuvad paljuski riikliku õppekavaga. Seega on Kaitseliidu noorteorganisatsioonis olemine kasulik ka koolitarkuse omandamise seisukohalt.

Meeskonnatööoskuste kujundamine on iseenesestmõistetav – Kaitseliit on üks suur vabatahtlik koostegemine, kus egoistlikel püüdlustel ei ole kohta. Sealjuures õpivad Kuuste kaitseliitlased koostööd tegema ka organisatsiooni tasemel – paljud meie üritused on korraldatud üheskoos Tõrvandi ja Sillaotsa noorkaitseliitlastega.

Vabatahtlik tegevus on kasulik

Kõige paremini illustreerivad eelmist tegevusaastat noorte endi mõtted.

Kuuste kodutütarde rühma kolmanda järgu kavaler Kaisa Meus meenutab juunikuist vabatahtlikku tööd Eesti loomakaitse seltsi heaks:

„Juuni alguses tegime Kuuste kodututarde ja noorkotkastega Tartu tänavail küsitlust Eesti loomakaitse seltsi heaks. Tänavaküsitlus toimus loomakaitse teemal. Saime ise ka küsitusest kasulikke asju teada. Näiteks seda, et kassid võivad talvel sooja saamiseks auto kapoti alla ronida.

Tänavaküsitlus andis ka hea kogemuse suhtlemises erinevate inimestega. Pidime arvestama sellega, et kõik inimesed ei soovi vastata ja nad ei pruugi seda öelda viisakalt.

On kurb, et kõik inimesed ei teata leitud loomast varjupaika. Halb on see, et inimesed ei kiibista oma loomi.

Inimesed saavad loomi aidata – näiteks teatada leitud loomadest ja käia loomade varjupaigas vabatahtlikuks.“

Kuumad tüdrukud, musi võõrale ja kaitseväelase mundris tehtud tiritamm

Kuuste noorte kotkaste rühmapealiku abi Virco Hermann jagab muljeid augustis Londonis toimunud JANUS- seminarist:

„JANUS-seminar andis teadmisi ja oskusi, kuidas projekti kirjutada. Graafilise konspekteerimise ülesannet endale võttes sain parandada joonistamisoskust ja sain hea koostöökogemuse. Sain harjutada inglise keelt, reisida ning koguda teadmisi erinevate riikide ja kultuuride kohta. Leidsime häid koostööpartnereid.

Üritus oli kirju: kohtasin erinevate eluvaadete ja vanustega inimesi, kes olid erinevatest rahvustest ja rassidest. Sain teada, et Austrias ja Poolas on kuumad tüdrukud.

Erinevatest tegevustest meeldis enim orienteerumismäng London Challenge. Nägime lühikese ajaga palju kultuuriväärtusi. Buckinghami palee juures oli meie ülesanne võõrale musi anda ja seda pildistada. London Eye juures oli vaja saada foto, kus mängus osaleja teeb tiritamme ja vaateratas on taustaks. Panin Eesti kaitseväe mundri selga ja tegin tiritamme ära, sest üheks meie ülesandeks oli ju ka Kaitseliidu tutvustamine.

Väga inspireeriv oli autismidiagnoosiga Dami lugu. Tänu vabatahtlikule noorsootööle rebis ta end lahti tõrjutud noore staatusest ja on täna aktiivne noor poliitikategelane Suurbritannias.

Londonisse tasus minna.“

Tegevus jätkub uue hooga

Ka tänavu on plaanis edendada jõudumööda rahvusvahelist koostööd. Vircol on juba töös noorsootöö teemaline koolitus „Humour is serious business“, mis toimub märtsi lõpus Rogosi mõisas.

Kodutütarte üks aktiivsemaid eestvedajaid Keili Palusoo tahab koos Kuuste vabatahtliku noortejuhi Ragne Õunapuuga esitada Erasmus+ programmile ellujäämisoskuste teemalise noortevahetuse taotluse „Life is to live“.

Mõistagi on ka selle aasta tööplaanis palju laagreid, matkamänge, lasketiirus käimist ja palju muud üheskoos tegemist. Kogume jätkuvalt ka plastikkorke sotsiaalse taaskäitlusprojekti „Albaina Cap Project“ jaoks.

Kersti Kivirüüt

 

Kino maale
EelmineKaitseliit korraldab Kambjas maakaitsepäeva
JärgmineMeeleolukas laulu- ja tantsuõhtu