4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMuudatused sotsiaalvaldkonnas 2015. aastal

Muudatused sotsiaalvaldkonnas 2015. aastal

Foto: Heigo Mägi 

Uuel aastal tuleb lastetoetuste, sealhulgas vajaduspõhiste peretoetuste tõus.

Perede toimetuleku parandamiseks tõusevad riiklikud lastetoetused seniselt 19,18 eurolt 45 euroni esimese ja teise lapse kohta ning 100 euroni alates kolmandast lapsest.

Vajaduspõhist peretoetust makstakse 45 € perele, kus on üks riiklikku lapsetoetust saav laps ning 90 € perele, kus on vähemalt 2 riiklikku peretoetust saavat last. Senini olid vastavad numbrid 9,59 € ja 19,18 €.

Vajaduspõhisele peretoetusele on õigus perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklikku lapsetoetust saav laps, kui:

1) perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või

2) perekonnale määrati vajaduspõhise peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.

Toetus tugiperedele kasvab

Tugiperedele mõeldud toetus kasvab 25% ning tõuseb praeguselt 191,80 eurolt 240 eurole. Toetus on mõeldud peredele, kus kasvav laps on eestkostel või hoolduslepingu alusel.

Toimetulekutoetuste arvestamisel on lapsed võrdsed pere esimese liikmega

Kui pere taotleb toimetulekutoetust, võrdsustatakse selle arvestamisel lapsed pere esimese liikmega ehk toetus lapsele saab olema 100% senise 80% asemel.

Riik taastas osaliselt matusetoetuse

Riikliku matusetoetuse maksmine lõpetati füüsilistele isikutele 2009. aastal majanduskriisist tulenenud riigieelarveliste vahendite kokkuhoiu tõttu. Alates 2015. aasta 1. jaanuarist taastatakse riikliku matusetoetuse maksmine, kuid üksnes osaliselt. Riigi poolt makstakse matusetoetust üksnes neile isikutele, kelle perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetust. Matusetoetuse taotlemiseks tuleb matusekorraldajal esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus. Riikliku matusetoetuse suurus on 2015. aastal 250 €.

Kambja vallavalitsus jätkab matusetoetuse maksmist kõigile neile, kes kannavad Kambja valla elaniku surma korral tema matmise kulud olenemata sellest, kas matuse korraldaja oli toimetulekutoetuse saaja või mitte. Kambja valla poolne matusetoetus on 2015. aastal 200 €.

Töötutoetuse määr tõuseb

Kui käesoleval aastal on töötutoetuse määr 3,62 eurot päevas, siis 2015. aastal on see 4,01 eurot päev. Töötutoetus, mis 2014. aastal on keskmiselt 112 eurot kuus, tõuseb 2015. aastal 124,25 euroni.

Pensionid tõusevad aprillist 5,9%, kasvab tulumaksuvaba miinimum pensionäridele

Pensionid tõusevad järgmisel aastal 5,9 protsenti, tulumaksu langetamise tulemusena tagatakse jätkuvalt pensionite maksuvabastus. Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 374 euroni (praegu 354 eurot). Keskmine vanaduspension 44-aastase staažiga saab olema 374 eurot (praegu 353 eurot).

Allikad: sotsiaalministeerium, sotsiaalhoolekande seadus, riiklike peretoetuste seadus, riikliku matusetoetuse muutmise seadus

Elerin Maisväli,
Kambja vallavalitsuse sotsiaalnõunik

Loetumad