3.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja kooli õpilased olid edukad mõttespordis

Kambja kooli õpilased olid edukad mõttespordis

EDU: Õpetaja Mare Mõisa soovitusel tegelevad Karro Soosaar, Kenry Koort ja teised virtuaalselt mõttespordiga. 
 

Kooli ülesandeks on õpilase igakülgne arendamine. Selleks on loodud lisaks programmikohasele õppetööle võimalused mitmesuguseks huvitegevuseks.

Kõrvuti erinevate spordiringidega, mis on loodud toetama eelkõige õpilase füüsilist arengut, oleme mitu aastat tegelenud mõttespordiga. Oleme kutsunud õpilasi mängima mõttetegevust vajavaid mänge malet ja kabet ning lahendama sudokusid.

Tutvumine mõttemängudega

Tänuväärseks abiks on Eesti Mõttespordi liidu poolt loodud mängude portaal Vint.ee., mille eesmärgiks on populariseerida mõttemänge kooliõpilaste seas.

Kolmandat hooaega korraldab Mõttespordi liit õpilastele mõttespordi olümpiaadi, kus õpilased üle vabariigi kolmes vanusegrupis võistlevad neljas mõttemängus.

Meie õpilased osalevad males ja kabes. Õppeaasta jooksul toimub neli internetipõhist mängudevooru. Mängitakse peale õppetunde kaks-kolm tundi järjest.

Mõtlemist arendades

Huvi mõttemängude vastu on olemas. Sellest õppeaastast käivitati koolis malering, mida veab malehuviline Jüri Juhanson. Ringis käivad mõned õpilased algteadmisi omandamas, teised käivad mänguoskust lihvimas.

Osalemine mõttespordi olümpiaadil on tekitanud laiema huvi nende mängude vastu. Male- ja kabelaudade asukoht matemaatikakabineti kappides on kõigile teada ja vabadel hetkedel kasutatakse neid aktiivselt.

Hea oli kuulata, kui kaks viienda klassi tüdrukut vestlesid teemal, kuidas minu isa mängis kooli ajal sinu isaga. 1970-ndatel oli malemäng koolis väga populaarne.

Male ja kabe traditsioonilisel viisil lauamängudena on paljudes maades au sees. Meil on lisandunud võimalus ka internetipõhiselt mõtlemist arendavate mängudega kasulikult aega veeta.

Males teised, kabes kolmandad

Õpetajana olen arvamusel, et tegelemine mõttemängudega on kindlasti arendav tegevus ja aitab kaasa õpilaste keskendumisvõime paranemisele.

Kambja õpilased saavutasid tänavusel vabariiklikul mõttespordi olümpiaadil males võistkondlikult teise koha ja kabes kolmanda koha. Olümpiaadil võistlesid õpilased üle vabariigi 30-st koolist.

Meil olid mängimas Enriko Kiuru (male), Romet Erline (kabe, male), Andri Siilbek (male), Kenry Koort (kabe, male), Karro Soosaar (kabe, male), Gabriel Mälton (kabe, male), Joonas Palu (kabe, male), Karl Taaniel Vähi (kabe), Aaron Teesaar (kabe), Tanel Rehemaa (kabe, male), Kristen Loid (kabe), Keron Kappet (kabe, male), Kert-Kristofer Einalo (male), Martin Jaani (kabe, male), Roland Käsi (kabe), Karl-Markus Sangernebo (kabe).

Eraldi väärib esile tõstmist 8. klassi õpilane Kristen Loid, kes saavutas vabariigis individuaalarvestus paarisaja mängija seas viienda koha.

Mare Mõisa,
Kambja kooli õpetaja-metoodik 

 

Loetumad