-7.2 C
Kambja
Pühapäev, 10.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTutvustavalt koolitransporditoetusest

Tutvustavalt koolitransporditoetusest

bussijaam Suure Kambja

Foto: Toivo Ärtis 

 

Kambja vallavolikogu võttis 14. septembril 2016 vastu määruse, millega muudeti senist sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise korda: määrusesse lisandus toetuse liigina koolitransporditoetus, mis reguleerib edaspidi õpilaste bussipiletite kompenseerimist.

Koolitransporditoetust makstakse sõidupiletite alusel üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli) statsionaarses õppes õppivatele õpilastele ja huvikooli seaduse mõistes huvikoolis õppivatele õpilastele, kellel sõiduks kooli ja koolist koju ei ole võimalik kasutada vallasiseseid koolibusse.

Sõidukulud hüvitatakse sõiduks kooli ja koolist koju kõikidel õppepäevadel sõidupiletite alusel 100 % piletihinnast. Ei hüvitata linnasiseste bussiliinide pileteid ja sõidukulusid õpilasele, kelle sõidukulu kuulub hüvitamisele muudel alustel. Õppetööga mitteseotud sõitude ning täiendava õppetööga seotud sõitude kulusid ei hüvitata. Erijuhtumid lahendatakse vallavalitsuse poolt lapsevanema, eestkostja või perekonnas hooldaja kirjaliku taotluse alusel.

Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja õppeaasta esmakordsel taotlemisel vallavalitsusele iga õpilase kohta avalduse, kuhu märgitakse õpilase nimi, kooli nimi ning arvelduskonto number (sh konto omaniku nimi), kelle arvele edaspidi õpilase esitatud piletite eest toetust makstakse. Avalduses sisalduvate andmete muutumise korral on vanem kohustatud sellest viivitamatult vallavalitsust informeerima.

Järgnevatel kuudel ei ole vaja enam avaldust esitada, vaid piisab bussipiletite esitamisest. Toetuse maksmiseks esitavad õpilased vallavalitsusele paberile kinnitatud ajalises järjekorras süstematiseeritud sõidupiletid kord kuus 10. kuupäevaks. Piletil peab olema loetav kuupäev, marsruut ja summa. Tagantjärgi võib esitada kuni 3 kuu piletid.

Küsimuste korral võtta ühendust valla sotsiaalosakonnaga: sotsiaal@kambja.ee; tel +372 502 5840 või 5911 9068.

 

Sotsiaalnõunik Elerin Piiroja

Loetumad