Tartumaa parimad ainetundjad

769

Tartumaa omavalitsuste liit avaldab tunnustust tänavustele parimatele ainetundjatele.

Edukad olümpiaadidel osalejad Kambja valla koolides

Ülenurme gümnaasium

Violeta Jürgens (8. kl)

1.koht – bioloogia, füüsika, keemia, loodusteadused

3.koht – geograafia, matemaatika

Ats-Artur Ploomipuu (8. kl)

1.koht – emakeel

2.koht – geograafia, füüsika, tehnoloogiaõpetus

3.koht – keemia, loodusteadused

Oskar Hanschmidt (4. kl)

1.koht – matemaatika

Georg Kurjama (9. kl)

1.koht – ühiskonnaõpetus

Kristjan Lepp (5. kl)

1.koht matemaatika

Mihkel Lubi (5. kl)

1.koht inimeseõpetus

Jürgen Luik (7. kl)

1.koht – geograafia, matemaatika

Meribel Mäeorg (6. kl)

1.koht – ühiskonnaõpetus

Kaarel Rohtmets (8. kl)

1.koht – tehnoloogiaõpetus

Sander Sarapuu (9. kl)

1.koht – geograafia

2.koht keemia

Gritt Kumari (7. kl)

2.koht – geograafia

Ülleri Kärner (12. kl)

2.koht emakeel

Mihkel Markus Miks (11. kl)

2.koht – geograafia

Renno Seeba (4. kl)

2.koht matemaatika

Axel Daar (10. kl)

3.koht – bioloogia

Mia Keres (8. kl)

3.koht – inimeseõpetus

Ralf Pent (7. kl)

3. koht – geograafia

Marta-Mia Ploomipuu (6. kl)

3. koht – ühiskonnaõpetus

Kambja kool

Kristjan-Jaan Kiiker (7.kl)

1.koht – inimeseõpetus

Angela Hurt (9. kl)

3.koht kunstiõpetuse

Violeta Jürgens: „Olümpiaadideks valmistasid mind ette meie kooli aineõpetajad ja Tartu ülikooli Moodle’i keskkonnas toimuvad kursused. Õpetajad olid ka distantsõppe ajal saadavad ning valmis minu küsimustele vastama ning mind aitama. Sellel aastal osalesin taimeanatoomia-, geneetika- ja kahel keemiaalasel kursusel ning kavatsen ka järgmine aasta kursustel osaleda, sest need andsid palju teadmisi õppekava välistest teemadest. Lisaks sellele on kindlasti kasulik ka eelnevate aastate olümpiaadi tööde läbi lahendamine. Näiteks füüsikas ja bioloogias lahendasime praktiliselt kõik eelnevate aastate tööd läbi ja võin öelda, et kasutegur on suur. Avastusrõõmu oli palju, sest kõik, mida ma õppisin, on minu jaoks huvitav ning ma oskasin hästi aega planeerida nii, et jõuaks kõik oma asjad tehtud.

Kõikidele olümpiaadil osalejatele soovitan kindlasti osaleda Tartu ülikooli Moodle’i keskkonnas toimuvatel kursustel ja lahendada läbi vanu olümpiaaditöid. Hea tulemuse saavutamiseks on kindlasti vajalik ka põhjalik ettevalmistus, sest tark olemine ei garanteeri head kohta. Põhjalik ettevalmistus annab ka julgust ja enesekindlust juurde. Mina andsin endast maksimumi ja kuna päevas ongi ainult 24 tundi, siis lihtsalt füüsiliselt ei ole enam võimalik olla rohkem ette valmistunud.“

Ats-Artur Ploomipuu: „Selle õppeaasta jooksul olen käinud päris mitmel olümpiaadil – nii mitmel, et isegi ei oska peast ette lugedagi. Kuna nendel on läinud hästi, siis mõtlesin, et võiks jagada oma muresid ja rõõme ja näiteks seda, kuidas mina õppinud olen. Milline on minu töö metoodika? Mulle ei sobi selline tuim tuupimine mitu tundi järjest. Selle asemel tavaliselt üritan leida huvitavamaid meetodeid, näiteks internetivideod, teatmeteosed või muud sellised teabeallikad, mida omast vabast ajast jälgin. Selle juures aitab mind see, et ma huvitun väga mitmetest erinevatest valdkondadest ja olen juba varasemalt ise materjali otsinud. Samuti on mind kodus õpetatud loogiliselt mõtlema ja tuletama. Minu õppemetoodika on ehk natuke erinev ja ma kindlasti soovitan leida endale sobilik õppe- ja töörutiin. Kui vähegi võimalik, siis harjutada ennast võimalikult palju asju tuletama. Võid leida ka vastused sellistele küsimustele, mida sa otseselt ei ole õppinudki ja ei osanudki ette õppida. Vahendajatele on mul peamiselt kaks soovitust. Esiteks andke õpilastele võimalikult vara võimalikult palju materjale kätte ja kui vähegi võimalik, siis aidake ka aktiivselt ise õppeprotsessile kaasa, korraldage konsultatsioone. Selle abil säilib võimalikult kiire ja efektiivne õpperutiin ning samuti on pidevalt olemas nii-öelda pingevaba võimalus midagi küsida-uurida.

Teiseks, sisestage õpilastele, et nad õpivad kogemuse pärast. Kui sa ei võida, siis sellest ei ole hullu mitte midagi. See on ka tegelikult soovitus õpilastele – ei ole mõtet üle mõelda. Eelkõige on oluline, et sa saad kogemuse ja oled järgmine kord targem. Südikus viib sihile!“

Toimetas Heigo Mägi

Kino maale
EelmineÜleskutse suveks: teavita ohtlikust ehitisest
JärgmineRemonttööde ajal tasub vältida Ülenurme gümnaasiumi ristmikku