Kinnitati valla tänavune esimene lisaeelarve

82

Vallavolikogu kinnitas teisipäeval toiminud istungil Kambja valla 2021. aasta I lisaeelarve, mis on koostatud vajadusest muuta eelarvet järgmistel põhjustel:

  • Toimunud on muutused planeeritud põhitegevuse tuludes;
  • Riigieelarvest on eraldatud lisavahendeid kohalike omavalitsuste toetusfondi;
  • Laekunud on täiendavad sihtotstarbelised projektitoetused ja muud tulud;
  • Korrigeerimised põhitegevuse kuludes;
  • Muutused investeerimistegevuses, sh täpsustatakse lisaeelarve koostamise ajaks teadaolevate investeeringuobjektide tegelikke maksumusi.

Näiteks on vallaelarvet mõjutanud COVID-19, mis tõi kaasa lastevanemate vabastamise lastaia kohatasust, lisaks kasvasid talvised teehoolduskulud.

2021. aasta I lisaeelarve maht on 349 513 eurot. Põhitegevuse tulud suurenevad 213 978 eurot ja põhitegevuse kulud 445 300 eurot. Investeerimistegevuse eelarve väheneb 314 612 eurot. Põhivara soetust vähendatud 95 787 eurot, põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimist suurendatud 218 825 eurot. Koos I lisaeelarvega on Kambja valla 2021. aasta eelarve kogumaht 26 203 702 eurot.

HEIGO MÄGI

Kino maale