Kambja vallas toimetab oktoobrikuust teinegi piirkonnapolitseinik

1394
TÖÖPÕLD ON LAI: Argo Lääts on piirkonnapolitseinikuks Kambja ja Luunja vallas.

Alates oktoobrikuust aitab Tartumaa piirkonnapolitseinik Argo Lääts Kambja, Pangodi ja Vana-Kuuste kandi elanikke politsei pädevuses olevate probleemide lahendamisel.

Argo Lääts on politseitööl kogukonna turvalisusse panustanud juba ligemale 30 aastat. Lõviosa neist aastatest on ta tegutsenud just piirkonnapolitseinikuna ja seda peaasjalikult Tartu vallas. Et Kambja valla elanikke politseitööd puudutavates küsimustes veelgi paremini abistada, toimetab lisaks praegusele Kambja valla piirkonnapolitseinik Jüri Nõmmele juba kuu aega ses piirkonnas ka staažikas politseinik Argo Lääts. Lisaks jätkab Argo paralleelselt kogukonna teemadega ka Luunja vallas, kus ta on 2013. aastast piirkonnapolitseinikuna tegutsenud.

Tartumaa inimesena ei ole uus teeninduspiirkond Argole kaugeltki mitte võõras. Ent esimene kuu on politseinikul siiski möödunud piirkonna ja sealsete elanikega tutvudes. „Olen selle aja jooksul tutvunud vallaametnikega, suhelnud kogukonnaga ning väisanud piirkonda jäävaid kauplusi ning teisi ettevõtteid hindamaks, kas ja kui agaralt jälgitakse valituse kehtestatud koroonapiiranguid. Üldmulje on hea – inimesed kannavad kauplustes valdavalt enese ja teiste kaitsmiseks maske, ka ettevõtted teevad endast oleneva, et neid külastavad kliendid saaks end turvaliselt tunda. Ettevõtetes, kus peab, küsitakse klientidelt COVID-tõendeid ning olemas on nii desinfitseerimise vahendid kui ka viiruse levikule ja selle tõkestamisele viitavad infomaterjalid,“ kirjeldas piirkonnapolitseinik.

Piirkonnapolitseinik tõi ühe murekohana uues piirkonnas välja aga kiirusületamise temaatika. Kambja valda läbivad mitmed suured põhimaanteed nagu näiteks Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa maantee, Põlva ja Otepää tee, kus kiputakse liialt kiirustama. „See on probleemkoht, millele ühes liikluspolitseinikega kindlasti ka keskendume, sest kiirustades tähelepanu hajub ja juhtub kahjuks liialt palju raskete tagajärgedega õnnetusi,“ märkis piirkonnapolitseinik, julgustades inimesi piirkonna probleemkohtadest julgelt teada andma.

„Mu eesmärk on luua ja hoida usalduslikke suhteid, tuvastada, ennetada ja lahendada piirkonnas elanike turvalisust mõjutavaid probleeme ning selleks olen ma oma piirkonna inimestele töö ajal alati olemas ning minuga saab ühendust võtta numbritel 5330 7105 ja 730 8740 või kirjutada e-posti aadressil argo.laats@politsei.ee. Kiire abivajaduse korral, kui on oht elule või tervisele, tuleb aga helistada 112,“ selgitas Lääts.

 


Loe ka: https://www.kambja.ee/politsei

Kino maale
EelmineEnergiahinna hüvitise kalkulaator on toetuse arvutamisel peredele abiks
JärgmineRebased tiheasustusalal