Ülenurme aasta 2017

1310

Kuigi aasta teo, tegija ja sündmuse konkursi hindajate hulk jäi sedapuhku kahetsusväärselt napiks, sai vallarahva eelistuste põhjal siiski kokkuvõte tehtud ja nominentide hulgast enim silma paistnuile anti Reola kuultuurimajas peetud suurejoonelisel Eesti Vabariigi sünnipäevapeol üle autasud.

Vallaelanikud hääletasid aasta teoks Tõrvandi lasteaia Rüblik juurdeehituse valmimise. Aasta tegijaks tunnustati Eliis Grigor, kelle valusrealistlik raamat „Teibitud suu. Tüdruk, kes lõpetas söömise“ on ühelt poolt julge ja sihikindlalt lõpule viidud ettevõtmine, teisalt tarviline abimees nii mõnelegi samalaadsete probleemidega kimpus olijale. Aasta sündmuseks sai grupi ülenurmelaste protestivisiit pealinna, kus sündsalt pillimängu ja teemakohase lauluga Ülenurme ja Kambja valla sundpulma vastu meelt avaldati ja hiljem minister Aabi juures teemakohast argumenteeritud mõttevahetust arendada püüti. Et ettevõetu aasta tippsündmuseks hääletati – küllap annab see jätkuvalt tunnistust, et vallarahval meile sundliitmisega sünnitatud ülekohus meelest ei taha minna. Toona oli seltskonna üheks eestvedajaks ja hääleshoidjaks lõõtsamängija Kalle Raidsalu, kellele vallavanem Aivar Aleksejev ja vallavolikogu esimees Heiki Sarapuu ka tunnustuse üle andsid.

MAIRE HENNO

Kino maale
EelmineIntervjuu Ülenurme aasta tegijaga 2017 – Eliis Grigoriga
JärgmineEV 100 Eesti Põllumajandusmuuseumis