EV 100 Eesti Põllumajandusmuuseumis

744
Vallavanem Aivar Aleksejev loeb Ülenurme mõisa rõdul ette „Manifesti Eesti Rahwale“.

7. veebruaril toimusid üle Eesti ajarännakud 1918. aasta 24. veebruari. Eesti Vabariigi 100. aasta juubelile pühendatud projektist võttis osa enam kui 8300 õpilast. „Ajarännak 1918“ on osa rahvusvahelisest projektist Heritage Bridge, milles osaleb ka Eesti Põllumajandusmuuseum.

Lähte Ühisgümnaasiumi, Põlva Kooli ja Ülenurme Gümnaasiumi õpilased kogunesid kell 10.00 Eesti Põllumajandusmuuseumisse, kus rännati koos ajas tagasi 24. veebruari aastal 1918. Päeva alguses luges vallavanem Aivar Aleksejev ette „Manifesti kõigile Eestimaa rahwastele“.

Lisaks manifesti ettelugemisele viis ajarännak õpilased erinevatesse töötubadesse, mis tutvustasid sajanditagust Eesti riigi eluolu, kombeid, väärtusi ja riietust. Läbivaks teemaks oli iseseisva Eesti külvamine, mis toimus nii otseses kui ka kujundlikus mõttes. Tutvuti praktilisel viisil eesti toidukultuuriga 20. sajandil ja lauldi isamaalisi laule. Arutleti koos erinevate maailmavaadete esindajatega „Tuleviku Eesti” üle ning valmistati käsitsi isekasvavat rukkilille seemnepaberit.

Sündmuse lõpetuseks lauldi ühiselt isamaalisi laule. Meie üllatuseks kogunesid noored osalejad omal initsiatiivil Ülenurme mõisa rõdule esitama kõigile eestlastele tuntud “Eesti lipu“ laulu ja meie riigi hümni. Akordionil komponeeris Ülenurme Muusikakooli õpetaja Jane Lööndre.

Päris punkti pani ajarännakule ajast väljatulek, kus mindi aastasse 2018 ning noored lugesid ette soovid, mida kirjutati neile, kes elavad siin aastal 2018. Noorte peamisteks soovideks Eestile oli palju õnne, tugevust ning iseseisvust.

Ajarännakul osales peaaegu 100 õpilast. Eesti Põllumajandusmuuseum tänab kõiki asjaosalisi meeldiva koostöö eest! Loodetava tulevase korrani!

MARIA TŠEREPAHA,
SA Eesti Maaelumuuseumid Eesti Põllumajandusmuuseumi giid-programmijuht

Kino maale
EelmineÜlenurme aasta 2017
JärgminePolitsei otsib Ülenurmel kadunud 78-aastast prouat