Vallavalitsuse istungilt 28.06.2022

143
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid planeeringu-, sotsiaal- ja haridusküsimused. Langetati riigihankega seotud otsused. Anti luba kohalike teede ajutiseks sulgemiseks ja avaliku ürituse korraldamiseks.

Kehtestati Lemmatsi külas asuva Lillemäe 3 maaüksuse detailplaneering.

Otsustati korraldada riigihange „Kambja valla teede pindamine 2022“ avatud hankemenetlusena.

Sotsiaal- ja haridusküsimuste osas määrati toetusi, otsustati hooldusega seotud küsimusi.

Eraldatud toetused mittetulundusühingutele:
2500 eurot MTÜ Spordiklubi Duo
2800 eurot MTÜ Haaslava Meeskoor

Anti luba Õssu külas Tiigi ja Kesa tee 0–0,1 km lõigu ajutiseks sulgemiseks 29.06–06.07.2022 ja 18.07–08.08.2022 tööpäevadel kell 9–16.

Anti luba Mermalen OÜle 23.07.2022 kell 8–21 autode ja mootorrataste kiirendusvõistluse „Speedest  Glassdrive Racing2022“ korraldamiseks.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineUus jäätmehoolduseeskiri toob kaasa mitmeid muudatusi jäätmete käitlemisel
JärgmineKülastusmäng „Unustatud mõisad“ on tagasi