Tööde-tegemistega täidetud päevad Aarikel

53
Aarikel armastatakse muusikat ja seda ühiselt õues nautida.

Toomingate õite ilu nautides on saabunud jälle üks kevad, Aarikel sedapuhku juba kolmekümnes.

Aeg on kiire kaduma, seda eriti veel seetõttu, et kaks eelmist aastat ei lubanud meil täiel rinnal tegutseda. Sel aastal oleme palju rõhku pannud töötajate täiendkoolitustele, millest enamus on toimunud sisekoolitusena. Selline koolitus on hea seetõttu, et siis saavad oma teadmisi ja kutseoskust täiendada ka need, kes peavad sel päeval tööl olema. Meie lektorid on vastutulelikud olnud neilegi, kes peavad oma tööülesanded ju ikkagi ära tegema.

Oleme kuulanud huvitavaid lektoreid rääkimas olulistest teadmistest inimese seksuaalkäitumisest erinevates vanustes, patsiendi hooldustoimingutest – pesemine jms,
hooldekodu toa hoolduskoristusest, töötajate isiku- ja terviseandmete töötlemisest,
kohustuslikest muudatustest töölepingutes alates 01.08.2022.

OÜ Tartu Tuli viis töötajatele ja osaliselt ka klientidele läbi evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse. Õppus täitis igati püstitatud eesmärgid ja hinnang ohu korral tegutsemise õppusele oli väga hea. Nüüd oleme kõik kolm erinevat maja läbi proovinud ja oma teadmisi värskendanud ning täiendavalt julgust saanud ka tulekustutite kasutamisel.

Meie kaks hooldustöötajat Helen ja Tiiu täiendasid oma teadmisi Luwi koolituskeskuses, kus omandati hooldustöötaja kolmanda taseme lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega veebis.

Ees ootab veel kokkade ja toitlustusjuhi täiendkoolitus sügisel, selleteemaline täiendamine toimub iga kolme aasta järel.

Osalesime Tartumaa hoolekandeasutuste ohutusalasel teabepäeval, mille korraldas Päästeameti Tartu päästekeskus. Saime ülevaate, missugused meie hooned on sobilikud hoolekandeasutuseks, kuidas on evakuatsiooni läbiviimise võimekus, personali valmisolek, kui oluline on päästekomando kaugus ja kui suur on tulekahjude risk kolmes erinevas majas, kus teenindatakse meie kliente.

Suurt energiat ja finantskulutusi nõudis jaanuaris Päästeameti Lõuna päästekeskuse tehtud paikvaatluse ettekirjutiste tähtajaliselt täitmine. Nii tuli koostöös OÜga Fiider L.E.G. paigaldada juurde valgusteid peamajja ja korterelamu kõikidesse trepikodadesse. Vastavalt tootja kasutusjuhendile ja õigusaktidele sai tellitud AIRPOWER ventilatsiooni puhastusfirmalt ventilatsioonisüsteemi kanalite puhastus peamajas ja korterelamus.

Uksekaubamaja vahetas suitsu- ja tuletõkkeuste vastu välja viis ust. Paigaldati puuduolevad uksesulgurid. Kahjuks ei teosta nemad ise ega võta ka alltöövõtjaid uste põskede korrastamiseks. See on tellija kohustus!?

Ettekirjutus näeb ette ka veevõtukoha korrastamise ja korrashoiu. Esitasime Kambja valla kaasava eelarve idee konkursile oma idee antud veekogu puhastamiseks. Saime vastuse, et meie esitatud idee ei jätka kaasava eelarve protsessis. „Aarike(se) ettekirjutise nõude täidame valla eelarvelistest vahenditest hiljemalt 30.06.2023“. Tore, kui nii läheb ja hooldekeskuse ainus tuletõrje veevõtukoht saab taastatud. Oleme seda kahekümne aasta jooksul oma eelarvest, endise Kambja valla ja Keskkonnaameti kaasabil ise teinud.

Oleme õnnelikud, et saime Sotsiaalministeeriumilt hingehoidja teenuse jaoks rahastuse ka selleks aastaks. Teenust viib läbi meie Kambja koguduse kirikuõpetaja Andrus Mõttus. Kord kuus toimuvad jumalateenistused ja kord nädalas käib hingehoidja klientidega vestlemas. Oma hingevalude puhul on saanud abi ka töötajad, kes on seda soovinud.

10. märtsil viis oma koosoleku läbi ja tutvus meie hooldekeskuse tööga valla sotsiaalkomisjon.

Meeldivas töömeeleolus möödus traditsiooniline üritus „Teeme ära“ koos LC Tartu Tamme liikmete Andruse, Andrese, Gunnari, Janni, Toomase, Toivo ja Heinoga. Kaasa lõid ka hooldekeskuse agaramad töötajad, kes ei pidanud paljuks vabal päeval territooriumi heakorrastustöödel käed külge lüüa. Üritus lõppes ühise kalagrillimisega.

21. mail külastas meid LC Tartu Tamme president Andrus Kõre koos meie kauaaegse sõbra LC Lüneburgi uue presidendi Karl-Günter Langega. Meenutasime ühiseid ettevõtmisi, nende panust meie erinevates töödes ja tegemistes, näitasime, kuidas oleme hoolt kandnud nende osalusel soetatud graanulkatla, traktori ja generaatori eest. Samuti vaatasime üle meie meestemaja remontivajava objekti osa, kuhu oleks kindlasti finantsilist abi lisaks vaja.

Tore oli meenutada ligi 20-aastast sõprust LC Tartu Tammega, kes tähistas 21. mail oma 30. aastapäeva. Koostöö ajalugu on alles hoitud nii paberkandjal kui ka fotodena.

30. mail peeti maha väga meeleolukas kevadüritus õues, kus esinesid toredat mehed Pärnust. Tuntud laule lauldi kaasa ja tunti sellest suurt rõõmu. Enne ühist söömaaega saime teada meie hingehoidja Andruse käest, mis on palve, söögipalve. Andrus luges meie kõigi eest söögipalve ja kes mäletasid ja teadsid, lugesid temaga kaasa. Järgnes lõunasöök koos grillvorstide ja karastusjookidega vabas õhus ja ikka laulu saatel. Liia ja Krista läksid muusikaga nii kaasa, et keerutasid tantsugi. Siiras tänu kõikidele töötajatele – Katrin, Krista, Inga, Eve, Haidi, Ülle, Tiia, Tiiu, kes aitasid kõiki kliente, kes seda soovisid, õue tuua. Oma abistava käe ulatas klientide aitamisel meie õendusteenuse pakkuja Margus Kriiva. Tänud grillmeister Margusele ja toiduspetsialistidele Marikale, Urvele. Oli tore kontsert, mis ei tahtnud lõppeda. Aitäh Ilmataadilegi päikeselise tuulevaikse ilma eest!

Ees seisab puhkusterohke suveperiood, meil on endiselt puudu hooldustöötajatest ja suve lõpus on kindlasti vaja ka koka asendajat.

Siinkohal üleskutse valla elanikele: kes vähegi omab empaatiavõimet, kellel on oskust kuulata ja soovi aidata abivajajat – palun tule meile tööle! See töö on kuldaväärt tegevus, mis nõuab küll palju, kuid annab vastu rahuloleva eaka või oma puuetest tingitud eripäraga inimese naeratuse, tänu. Iga päev ei ole küll rõõmu täis, kuid hingesoojust annab ikka, kui saad tööpäeva lõpus aru, et oled kedagi aidanud.

Keegi meist ei tea, millal ise oleme abivajajad. Keegi on kunagi öelnud, et õnnelikud on need inimesed, kes teevad tööd, millest nad rahuldust saavad. See on vedamine.

Elagem siis hetkedes, ajagem oma asju ja ärgem mõelgem negatiivseid mõtteid.

Kaunist suve!

ELLE OTT,
SA Aarike hooldekeskus juhataja

Kino maale
EelmineJakobil läks jälle hästi!
JärgmineSaalitäis Lottesid – iga lapse unistus!