Tartumaa aasta õpetaja Peep Reimer

2482
AASTA ÕPETAJA: Ülenurme gümnaasiumi ajalooõpetaja Peep Reimer saamas tunnustust Tartu linnapealt Urmas Klaasilt. Foto: TOL

Peep Reimer on meie ajalooõpetaja, kes oma aine fännina panustab nii aine kui ka õpilaste arengusse. Pühendunud õpetaja, kelle juhendamisel on Ülenurme gümnaasiumi õpilased aastaid näidanud kõrgeid kohti erinevatel ainealastel võistlustel: ajaloo-olümpiaadidel, kodanikupäeva viktoriinidel ning õpioskuste olümpiaadidel.

Tema tööd iseloomustab innovaatilisus, ainealane kompetentsus ja pidev enesearendustegevus. Õpetaja on loonud õpilastele eakohase ja positiivselt mõjuva õpikeskkonna, toetamaks õpilaste õpihuvi ja -oskuste arengut. Esikohad olümpiaadidel näitavad õpilaste lugemis-, kirjutamis-, arutlemis- ja analüüsimisoskust.

Põhjalikult oma tööd planeeriv õpetaja õpetab seda ka oma õpilastele. Kohandatud ja koostatud õppevara teeb tunnid huvitavaks ja kaasahaaravaks. Erinevate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamine – slaidiprogrammid, arvutipõhised mängud ja veebipõhised õpilasvõistlused – teevad ainetunnid põnevaks. Traditsiooniks on õppekavaga seotud õppekäigud vabariigi presidendi kantseleisse ja teistesse ajalooliselt huvitavatesse paikadesse.

Sotsiaalainete ainekomisjoni juhina osaleb Peep Reimer Ülenurme gümnaasiumi arendustöös. Ta on olnud nõuandev ja kriitiline kolleeg.

Läbi UNESCO ühendkoolide tegevuse suunab Peep Reimer noori aktiivsemalt ühiskonna tegemistes osalema. Alates 2015. aastast tegeleb Ülenurme gümnaasium Peep Reimeri eestvedamisel õpilaste kogukonnapraktikaga, et lähendada noori kohaliku kogukonna tegemistega ning suurendada vabatahtliku töö abil noorte empaatiavõimet.

Kogukonnapraktika juhina on Peep Reimerit tunnustatud hea kodaniku tiitliga ja kooli tiitliga NOOR Hea Kodanik.

Peep Reimer on aktiivne osaleja Eesti spordiliidu korraldatavatel mälumängu meistrivõistlustel ja koolis vabariigi aastapäevadel viktoriinide korraldaja. Peep Reimer on isiksus, kes on pälvinud kolleegide tähelepanu julgustava sõna või nöökava huumoriga. Ta jagab meelsasti oma teadmisi kolleegidega ja tema seisukohtadel on kaalu. Õpilasesinduse korraldataval aasta õpetaja valimisel koolis on Peep Reimer igal õppeaastal kuulunud õpetajate esikolmikusse.

Ülenurme gümnaasium tänab Peep Reimerit aktiivse tööpanuse eest!

MAILI MESIPUU,
Ülenurme gümnaasiumi õppealajuhataja

 


Samal teemal:

Kino maale
EelmineTammekese klubi eakad jõudsid nii Sangaste lossi kui Estonia teatrisse
JärgmineUNESCO ühendkoolide liidus on põnev!