Kambja Vallavalitsus müüb metsaraieõigust

280

Kambja Vallavalitsus müüb elektroonilise enampakkumise korras kasvava metsa raieõiguse Kambja vallas, Kopamäe karjääris; Mäekülas.

Enampakkumine on avalik ja elektrooniline ning sellest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Kasvava metsa enampakkumine algas portaalis osta.ee 09.10.2023 ja enampakkumise kestvuseks on 10 päeva.

Müügileping sõlmitakse pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist pakkujaga, kes pakkus kõige kõrgema ostuhinna.

Kopamäe karjääri eraldise 2 (katastritunnus 28203:005:0077) enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 50 eurot ja tagatisraha suuruseks on 500 eurot.

Raieõiguse objektiga saab tutvuda eelneval kokkuleppel vallavalitsuse tööajal: kontaktisik vallavara spetsialist Ragnar Veemaa, 5443 0145, ragnar.veemaa@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kopamäe karjääri eraldise 2 (katastritunnus 28203:005:0077)
Kino maale
EelmineVee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd Reolas sulgevad ajutiselt liikluse Vilja teel
JärgmineKambja valda suunduvatel riigiteedel hakkavad lume- ja jäätõrjet tegema uudse tehnoloogiaga hooldusautod