Kambja alevikus toimuvad elektri liinikoridoride hooldustööd

96
Elektriliinide liinikoridoride hooldustöid tehakse voolu väljalülitamiseta. Kui sellest ei pääse, siis katkestusest teavitab Elektrilevi aegsasti ette. Foto: Marko Ojakivi

Kuni 31. juulini 2024 toimuvad Kambja alevikus Mäe ja Männi tänava piirkonnas Elektrilevi OÜ liinikoridoride hooldustööd.

Elektrivõrgu ümbrust hooldatakse, et tagada elektrivõrgu, maaomanike vara, keskkonna ja inimeste ohutus, et ennetada katkestusi elektrivõrgus, mille võivad põhjustada näiteks puude langemine või okste kasvamine liinidesse.

Hooldustöid tehakse elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses. Vajadusel langetakse ka kaitsevööndist väljajäävaid, kuid elektrivõrgule ohtlikke (näiteks kalduolevaid, mädanenud, kuivanud) puid. Puud ja põõsad, mis jäävad elektrivõrgu kaitsevööndist välja, kuid mille oksad kujutavad ohtu elektrivõrgule, kärbitakse tüve lähedalt.

Vaata lisaks: Miks on vaja elektrivõrku ja selle ümbrust hooldada?

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineHääletades sa otsustad
JärgmineEnam kui pool Kambja valla õpetajaskonnast soovib töö- ja palgakorralduse teemal avatud diskussiooni