Uuenduslike noorsootöö mudelite välja töötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

607

2018. a lõpus esitas MTÜ Õnnemaa hanke Eesti noorsootöö keskusele (ENTK).

Pakutava teenuse eesmärgiks on toetada uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamist ja rakendamist, mis tagavad noorsootöö teenuste jõudmise uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste avardumise.

Koostööprojekti viivad läbi Kambja, Kastre ja Põlva valla järgmised noortekeskused:

Vastse-Kuuste noortekeskus, Roiu noortekeskus, Kambja noortekeskus ( MTÜ Öökull), Ülenurme ning Tõrvandi Pere- ja noortekeskus ja Kuuste kool ( MTÜ Õnnemaa).

Koolitusprogrammi mudeli toel väljatöötatud veebitööriist aitab parandada noorsootöö kättesaadavust. Interaktiivne tööriist parendab noorteinfo pakkumist. See on loodud noorte poolt, mis teeb selle mõistetavaks teistele noortele, on konkreetne ning oma idee elluviimiseks on kogu info ühes kohast kättesaadav samm-sammult selgitustega.

Lihtne ja noortelt-noortele tehtud tööriist aitab käivitada noorte innovatsiooni uute ideede tekkeks ning annab selged juhised mõtete elluviimiseks. Tänu millele kaasatakse uusi ja passiivseid noori ning panustatakse oma kogukonna arengusse. Mudeli rakendamine toetab omaalgatuste ellu viimist.

2019. a märtsikuust läbivad 21 noort intensiivtreeningu programmi noortelt-noortele loodava veebitööriista väljatöötamiseks.

Koolitajaks on Harald Lepisk Victory Trainings OÜ-st.

„Magic in Your Hands“ mudel on järgmine:

  • ideede genereerimise ja arendamise koolitus;
  • veebitööriista häketon (koolitus);
  • veebitööriista täiustamine (koolitus);
  • omaalgatus (ekspriment);
  • noorte innustamine

Esimene intensiivtreeningu programm kolme valla noorte vahel toimus 01-02.märts Tartumaa tervisespordikeskuses – teemaks ideede genereerimine ja arendamine.

Koduseks ülesandeks jäi:

  • teha eksperiment ja viia enda algatus ellu( lihtsamal kujul);
  • intervjueerida noori, et saada teada, mida nad päriselt vajavad;
  • pidada tänulikkuse päevikut.

Teine intensiivtreeningu programm toimub 27-28.aprillil Taevaskoja puhkekeskuses.

Kersti Leis
MTÜ Õnnemaa juhataja

Kino maale
EelmineNoor pere ostab talu
JärgmineAlates tänasest on jääleminek keelatud