Tartumaa tänas ja tunnustas

746

Ehkki eesti rahva armastatud kirjamees Hando Runnel on öelnud talle omase otsekohesusega: „Praegune aeg ei tähtsusta inimest läbi töö”, võisid ülenurmelane Milvi Päri ja soinastelane Eivor Torro tänavusel rahvuspühal nentida, et nende poolt südamega tehtud tööl ja armastusega nähtud vaeval on olnud nii märkajaid kui tunnustajaid.

Eesti Vabariigi teisel sajandil jätkab Tartumaa omavalitsuste liit tegevuse lõpetanud Tartu maavalitsuselt pärandina saadud tava paluda rahvuspühal vastuvõtule väärikas sülem meie maakonna erineva tasandi juhte ja vastutajaid, korraldajaid ja arendajaid, hoolijaid ja kaitsjaid, loojaid ja kasvatajaid, sädeinimesi ja tunglakandjaid – neid entusiastlikke inimesi, kelle tublidus annab näo olevikule ning ulatub ka tulevikku mõjutama ja kujundama.

Milvi Päri, Ülenurme lasteaia kauaaegne juht

Milvi Päri on 1976. aastast olnud tihedalt seotud Ülenurme lasteaiaga, selle uue hoone valmimisega. Lasteaia ajalugu on pikk ja kaunis, Milvi Päri juhitud haridusasutusel on kindel koht Ülenurme hariduselus.

Milvi Päri on olnud aktiivne ka ühiskonna elus – näiteks moodustati 1988.a tema eesvedamisel ja koostöös Reola majandi Reola osakonna tehniliste töötajatega kohalik Rahvarinde tugirühm. Milvi osales oma rühma esindajana kahel Rahvarinde kongressil Tallinnas.

Eivor Torro, Tõrvandi päästeseltsi looja ja eestvedaja

2015. aasta veebruaris lõpetas oma tegevuse päästeameti Tõrvandi päästekomando ja kolis ümber Tartu linna.

Elu päästva teenuse kiire kättesaadavuse pärast kaalusid ettevõtlikud kohalikud mehed eesotsas Eivor Torroga priitahtliku seltsi loomist. Päästekomando loomiseks liitsid eestvedajad Eivor Torro ja Toomas Arumägi jõud ning algatasid Tõrvandi päästeseltsi loomise. Vabatahtlike päästjate üheks eesmärgiks on jõuda iga abi vajava vallaelaniku juurde kiiremini, kui Tartu linnast reageerivad kutselised päästjad seda suudaksid.

Tõrvandi vabatahtlikelt saavad Tartu linna päästekomandode kutselised päästjad abi ka Tartu linnas juhtuvate suuremate tulekahjude või muudegi õnnetuste tagajärgede likvideerimisel.

Kino maale
EelmineVaba aja veetmise võimalused Õnnemaal
JärgmineKoolmeister Tarmo Kerstna pälvis Tartu Tähe teenetemärgi