Vallavalitsus palub elanikel paigalda elukohta postkastid

598

Vallavalitsusel on palve, et valla elanikud, kellel puudub postkast, paigaldaks oma maja juurde postkasti. Postkast on vajalik Teile ametliku posti saatmiseks.

Riigikogu valimistel ei jõudnud meie vallas postkasti puudumisel valijateni ca 100 valijakaarti, mille Omniva tagastas siseministeeriumile. Tulemas on Euroopa Parlamendi valimised ja siseministeerium teeb ettevalmistusi valijakaartide saatmiseks.

Kes ei soovi valijakaarti paberkandjal, võib tellida eesti.ee portaali kaudu e-valijakaardi. Ühtlasi tuletame meelde, et iga isik vastutab oma elukohaandmete õiguse eest.

Vallakantselei

 


www.kambja.ee

Kino maale