Õpetajate päeva on tore tähistada!

1291
Õpetajate päeva maalimistund. Foto: Maarja-Liis. Uri

4. oktoobril tähistati Ülenurme gümnaasiumis traditsiooniliselt õpetajate päeva, kus 12. klass asendas õpetajaid gümnaasiumimajas ning 11. klass algkoolimajas.

Abiturientidest koosnev korraldusmeeskond alustas juba septembri alguses selle päeva tegevuste planeerimist. 1. septembril jagati gümnaasiumimaja õptajate asendused õpilaste vahel ära. Selgitati kahe paralleeli õpilaste hulgast välja peamised korraldusmeeskonda kuuluvad liikmed, kes omavahel kavandasid üldise programmi, millest siis informeeriti klassikaaslasi, kes ka ettevalmistustes kaasa aitasid. Koguti raha õpetajate tunni materjali ja kohvilaua tarbeks, informeeriti klasse ja tuletati meelde, et klassijuhatajatele oleksid lilled olemas ning et need toodaks tähtsal päeval aulasse valmis. Muidugi saadeti kutse ka päevakangelastele – õpetajatele.

Gümnaasiumimaja õpetajate päev algas sellega, et õpetajad kogunesid aulasse ja tutvusid päevakavaga. Korraldajad said kogeda seda, mida õpetajad iga päev – õpetajad käitusid kohati nagu teismelised: vingusid, hilinesid, kasutasid kulunud vabandusi. Võib öelda, et nad nautisid oma tunnivaba päeva ja elasid õpilaste rolli toredasti sisse.

Kohe alguses anti neile ka ülesanne täita küsimustik oma kolleegide kohta, et päeva lõpuks saaksid korraldajad välja selgitada erinevaid nn kolleegipreemiaid. Sellele järgnes maalimistund. Õpetajaid oli juhendama tulnud kooliperele tuttav endine õpilane Paula Pokinen, kes õpib hetkel Tartu kunstikoolis. Kuna abiturientide seas on õpilasi, kes on aastaid tegelenud heategevusliku projektiga Maalides Head, oli lõuendile värvimine üks esimesi ideid. Juhendaja tegi maalimistunnis teatavaks teema, milleks oli lapsepõlv. Õpetajad võisid seda tööd teha gruppides ning nad said suurepäraselt hakkama. Lisaks tundus neil endal ka äärmiselt lõbus olevat.

Kui maalid olid valmis, mindi kohvipausile ja pärast seda toimus Kuldvillak, mille jaoks jaotati õpetajad meeskondadesse. Kõik küsimused olid võetud aineõpetajate enda tehtud kontrolltöödest ning lõbus oli vaadata, kuidas nad neile reageerisid ning milliseid vastuseid tegelikult teadsid. Näiteks eesti keele ainesektsiooni õpetajale võivad füüsika küsimused tõsti tusameelt tekitada, aga õpilased peavad kõigest kõike teadma…

Jaapani keele tunni õppematerjal. Foto: Pille Granovski

Samal ajal, kui õpetajad oma päevakava järgisid, tegid abituriendid klassides ränka tööd. Lasti kirjutada nii mõnigi seletuskiri ning välja anti ka käskkirju – eks need õpilased panid uued õpetajad proovile. Sama tegid ka 11. klassi õpilased algklasside majas. Kuuldavasti said seal õpetajad koos vahetusõpilasega Jaapanist õppida natuke jaapani keele tähti ning oma nime kirjutama.

Päeva lõpus toimus traditsiooniline aktus, kus õpetajad tutvustasid kooliperele oma maale ning kirjeldasid nende sõnumit. Valiti ka abiturientide lemmikmaal – sellel oli kujutatud telkimist, autoriteks olid õpetajad Getriin Kokk, Kaire Koonik ning Koit Simso. Tunnustati ka Kuldvillaku võidumeeskonda, kuhu kuulusid õpetaja Evelyn Kostabi, Mall Aso ja Daisy Tobre.

Välja jagati ka kolleegide pool hommikul hääletatud tiitleid – näiteks kõige suurem kohvisõber, kõige parema stiiliga kolleeg või kõige isalikum kolleeg. Lauluga tervitas õpetajaid Krislin Sallo. Aktuse lõpus pidasid ajutised direktor ja õppealajuhataja kõne ning andsid ametlikult võimu tagasi õigetele inimestele, millele järgnes lillede jagamine päevakangelastele.

MAARJA-LIIS URI, 12.b klass
projekti- ja arendusjuhi asendaja õpetajate päeval

Kino maale
EelmineXXXV poldrijooks
JärgmineStiilipäev annab sügisele värve