Aarikel käisid päkapikud

705
Tervitussõnad ja head soovid Andrus Kõrelt. Järgnes meeskvarteti imeline kontsert nii jõulu- kui talvelauludest. Foto: Margus Kriiva

2019. aasta detsembris jõulureedel külastasid Aarike hooldekeskuse kliente päkapikud, külakostiga saabus ka Marika Tuus-Laul. Asjalikud päkapikud ei unustanud samuti ära meie hooldekeskuse töötajaid ja nende alla 12-aastasi lapsi. Erilise tänu saadame teele päkapikkude töökatele abilistele Ülenurme käsitööseltsist Nurmenukk. Soojad tänusõnad veel ka Taimi Ojasoole Charlotest, kelle abiga valmisid Aarike hooldekeskuse selle aasta kalendrid.

Eriliseks kujunes Aarikel neljanda advendiküünla süütamine, kui enne lõunat saabusid meie majja klientidele ja töötajatele üllatuskülalised – LC Tartu Tamme liikmed eesotsas president Andrus Kõre koos leedi Maiviga. Tervitussõnad ja head soovid edastas Andrus Kõre. Meeskvartett koosseisus Gunnar Leht, Ain Kuut, Andres Kärp, Kalle Mesila andis imelise kontserdi nii jõulu- kui talvelauludest. Emeriitus Kalle Mesila andis ülevaate jõuludest, õnnistas meid ja meie tegusid tulevikuks.

Tund möödus kiiresti, kuid andis südamesse imelise tunde nii jõuluajaks kui ka vana aasta ärasaatmiseks ja uue aasta vastuvõtmiseks. Aitäh!

Rõõm on nentida, et sotsiaalkindlustusamet on väljastanud Aarike hooldekeskusele väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse tähtajatu tegevusloa alates 20.12.2019. Tegevusluba on ühtlasi kantud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevusregistrisse.

Tänan kogu personali ja sotsiaalkindlustusametit meeldiva koostöö ja abi eest antud tegevusloa taotlemisel ja saamisel.

Soovime omalt poolt alanud 2020. aastasse oodatud imesid, tõhusat eesmärkide poole püüdlemist, ustavaid sõpru ja uusi tuttavaid, päevi nii laisku kui ka ruttavaid.

ELLE OTT,
SA Aarike Hooldekeskus juhatuse liige

Kino maale
EelmineVallavolikogu detsembriistung
JärgmineRüblikute jõulumaa