13.9 C
Kambja
Kolmapäev, 27.09.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivUus arengukava suunab valda kuni aastani 2008

Uus arengukava suunab valda kuni aastani 2008

Kambja valla arengukava sündis vallavalitsuse ja Tartu Ülikooli tudengite koostööst

Kambja vallavolikogu oktoobrikuu istungil võetakse eeldavasti kõne alla valla uus arengukava, mis kavandab elukorraldust Kambja- mail aastast 2004 kuni aastani 2008 ning sisaldab valla visiooni aastaks 2015 ja strateegilisi eesmärke.

Arengukava on kohalikele omavalitsustele seadusega kohustuslikuks tehtud dokument. Arengukavas määratletakse tähtsa-mad eesmärgid ja tegevused nende saavutamiseks. Tähtsamate eesmärkide väljatoomine tagab järjepideva arengu ja aitab keskenduda olulisele.

Kambja valla uus arengukava on dokument, mida valmistasid koostöös ette Kambja vallavalitsus ja Tartu Ülikooli inimgeograafia eriala üliõpilased Kerli Vals ja Heldin Huul. “Avaliku kaasamise eesmärgil viidi läbi intervjuud erinevate elualade inimestega, et välja tuua tähtsamad probleemid,” märgivad põhiautorid uue arengukava sissejuhatuses. “Probleemidele lahenduste leidmiseks toimusid arutelud teemagruppides ja rahvakoosolekul.”

Kambja valla uus arengukava koosneb viiest osast. Esimene osa kirjeldab lühidalt valda. Teine osa sisaldab valla visiooni aastaks 2015 ja strateegilisi eesmärke. Kolmandas osas on tegevusvaldkondade kaupa välja toodud üldine olukord, probleemid ja eesmärgid. Neljas osa kirjeldab lühidalt strateegiate elluviimise, seire ja hindamise põhimõtteid. Viiendas peatükis on välja toodud vajalike tegevuste kava. Arengukava lisades on profiili näol põhjalikum ülevaade vallast, Kambja valla SWOT-analüüs ja kokkuvõte intervjuudest.

Arengukava on pidevalt uuendamist vajav dokument. Igal aastal peab volikogu hindama aasta jooksul saavutatut ja määratlema järgmised eesmärgid. Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele.

Kambja valla omavalitsuslik staatus taastati 16. mail 1991. aastal, sellele eelnes ka valla arengukava koostamine. Praegu kehtiva arengukava põhiosa koostas 1998. aastal tollane volikogu liige Rein Ärmpalu, tema teksti on hiljem vallaametnike poolt ja volikogu otsusel täiendatud.

Toivo Ärtis

Loetumad