Jätkub heategevusaktsioon ”Laps igasse perre”

158

Ka 2006. aastal tehakse Tartus Elite erakliinikus tasuta kunstliku viljastamise protseduure aktsiooni „Laps igasse perre“ raames. Patsiendil tuleb ise tasuda ainult ravimite eest.

Heategevusaktsioonis osalemise tingimusteks on Eesti kodakondsus nii naisel kui ka mehel, naise vanus alla 33 eluaasta, Haigekassa kindlustatus ja näidustus kehaväliseks viljastamiseks.

Aktsioonis saavad osaleda need paarid, kel peres ei ole lapsi ja kes ei ole varem samast aktsioonist osa võtnud.

Oluline on ka asjaolu, et mõlemad paari osapooled oleksid terved. Eriti peetakse seda silmas meeste puhul.

2006. aasta heategevusaktsioon „Laps igasse perre“ toimub tänu järgmiste asutuste toetusele: fond Lootus, Ares Serono, Beaufour Ipsen, OÜ Fertiilsuse Keskus, Eesti Haigekassa, AS Kliinik Elite, AS Falck Lõuna-Eesti ja Astra Export & Trading AB.

Registreeruda saab Elite erakliiniku telefonil 740 9930. Aktsioonist huvitatutel palume registreeruda dr. Svetlana Räime vastuvõtule.

Kristina Tubli,
Elite kliiniku arendusjuht

Kino maale