Vabariigi aastapäeval tunnustati tublisid kambjalasi

216

Juba kaheksa aastat lisab iseseisvuspüha tähistamisele Kambjas kaalukust valla teenetemärgi üleandmise tseremoonia. 24. veebruaril austati Kambja kooli saalis peetud aktusel põllumees Martin Polikarpust, kellele vallavolikogu omistas sel korral teenetemärgi. Autasu üleandmisel võtsid sõna volikogu esimees Mati Luik ja vallavanem Ivar Tedrema.

Iseseisvuspäeva aktusel tunnustati maavanema tänukirjaga ka mitmeid vallavalitsuse kauaaegseid töötajaid. Vallavalitsuse tänukirja pälvisid oma hea töö tunnustusena meie vallaliinide bussijuhid ja OÜ Cambi kõige kohapaiksemad ja teenekamad töötajad.

Toivo Ärtis

Kino maale