Südamekesed

416

  

Iga inimene on nagu maja, kus on palju tubasid ja elab palju igasugust rahvast. Kõige tähtsam tuba selles majas on SÜDA. Seal elab mehike nimega ARMASTUS. Ta on alati rõõmus, sõbralik ja töökas. Selline on ka iga laps meie rühmas.

Kõik kokku oleme Südamekesed.

Meie rühmas on paika pandud oma rühma reeglid. See näitab lastele hoolimist ja lastel on parem teada, mis on lubatud, mis mitte. Reeglid on aidanud lastel toime tulla iseendaga ja õpetanud arvestama teistega, ka õhkkond on rühmas paranenud. Lapsed tulevad toime oma rühma igapäevatoimingutega. Rühmas toimub ka igapäevane korrapidamine: lapsed saavad lauda katta, abistada toidu jagamisel ja õppevahendite jaotamisel. Sel viisil õpime ka omavahelist koostööd.

Südamekeste rühma lastele meeldib tegutseda ka väljas – nähtusi uurida ja aktiivselt liikuda. Oleme käinud ka õppekäikudel ja teinud matku. Aktiivne liikumine tugevdab tervist ja maandab tekkinud pingeid. Oleme lastega käinud ka üritustel väljaspool lasteaeda, mis pakub lastele vaheldust igapäevatööst lasteaias.

Meie oleme praegu majas kõige vanemad lapsed. Meid ootab sügisel kool. Kui tahame koolis tublid olla, peame õppima tähti, numbreid, püsivust, iseseisvust, viisakat käitumist ja käelist oskust.

Südamlikud sünnipäeva tervitused kõigile meie poolt.

Lasteaiaõpetajad Kersti Vill, Maimu Pärn ja õpetaja abi Maila Kudu

Kino maale
EelmineSumm-Summid
JärgmineMõmmikud