23.9 C
Kambja
Pühapäev, 26.06.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavalitsuse esimesest tegevusaastast

Ülevaade vallavalitsuse esimesest tegevusaastast

  

Praegune Kambja vallavalitsus alustas tegevust 2005. aasta novembris. Selle aja jooksul on vallavalitsus pidanud 41 istungit.

Vallavalitsus on välja andnud 371 korraldust, sealhulgas:

  • õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamiseks – 7 korraldust;

  • õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsiooni maksmiseks – 2 korraldust;

  • maa erastamiseks – 27 korraldust;

  • kinnistu jagamiseks – 26 korraldust;

  • detailplaneeringu algatamiseks, vastuvõtmiseks ja kehtestamiseks – 25 korraldust;

  • detailplaneeringu mitte algatamiseks – 3 korraldust;

Projekteerimistingimusi elamute ja tootmishoonete ehitamiseks on väljastatud 30 korraldusega;

Ehituslubade väljastamiseks on antud elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks 23 korraldust; tootmishoonete, elektriliinide väljaehitamiseks ja rajatiste ehitamiseks – 27 korraldust. Väikeehitiste ehitamiseks on antud 9 korraldust. Ehitiste ja rajatiste kasutusele võtmiseks kasutuslubade väljastamiseks on antud 17 korraldust;

Kuue korraldusega on antud nõusolek metsa raadamiseks elektriliinide laiendamisel.

54 korraldust seondub toimetulekutoetuse määramisega majanduslikes raskustes peredele.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul määrati hooldajad 32 hooldust vajavale isikule ja 7 isiku hooldus lõpetati;

Kinnitati kolme isiku hooldekodu hooldusteenuse tasu.

Maksti toetust Mustametsa Muinsuskaitse Klubile, Tartu Vabadusvõitlejate Ühendusele, Kambja kirikule ja MTÜ Kambja Kihelkonna Arenduskojale ürituste läbiviimise kulude katteks.

Kehtestati Kambja külaraamatukogu lahtioleku ajad ja Kambja lasteaia Mesimumm hooajaline tegutsemine;

Kinnitati lasteaia töötajate koosseisud; koolilõuna maksumuse maksimummäär; kooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ning lasteaia tegevuskulu arvestuslik maksumus.

Kinnitati OÜ Cambi majandusaasta aruanne.

Lisaks eeltoodule on olnud veel hulgaliselt küsimusi, mille otsustamine on vallavalitsuse pädevuses.

Ülevaate koostas Hella Sule

Loetumad