22.9 C
Kambja
Esmaspäev, 04.07.2022

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui neli aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja koolil täitub 320 aabitsavalguse aastat

Kambja koolil täitub 320 aabitsavalguse aastat

Aabitsakukk eesti rahvakooli memoriaalil

  

Kooli aastapäeva tähistamine on olnud Kambjas iga-aastane traditsioon, kuid arvestades 320. aastapäeva auväärsust, oleme sel korral laiendatud nii ettevõtmiste valikut kui nendest osasaajate ringi: kõik huvilised on palutud 2007. aasta 26. kuni 28. aprillini teoks saavatele hariduspäevadele.

Kambja kooli vilistlaste viimatine suurem kokkutulek korraldati 1987. aastal, kui lubatu ja keelatu piirimail tähistati Kambja kooli kui ühe esimese rahvakooli 300. aastapäeva. Toonast suurt ja ülevat koolipidu võib kindlasti nimetada osakeseks meie võitlusest oma kultuuri ja vaba iseolemise eest.

Täna, XXI sajandi algul, elades üha tihedamalt lõimuvas maailmas peaks paikkonna kooli- ja haridusloo väärtustamine aitama kokku kutsuda ja ühendada (kas või korrakski!) nii suurde ilmalaande laiali pudenenud inimesi kui võõranduma kippuvaid põlvkondi.

Teist õppeaastat uues hoones tegutseval Kambja koolil on nüüd kõik tingimused vilistlaste ning külaliste võõrustamiseks ning ettevõtmiste korraldamiseks. Seega võib nentida, et aprillikuised hariduspäevad tõotavad tulla südamlikud, huvipakkuvad ja meeleolukad.

Ootame Teidki Kambja kooli!

 

Kambja hariduspäevad

Neljapäeval, 26. aprillil 2007:

 • Näituse avamine (kunsti- ja käsitöid oodatakse õpilastelt, lastevanemailt, vilistlastelt).
 • Kooli sõnailu- ja pildivara kogumiku „Tootsi taskud“ 12. aruande esitlus.
 • DVD „Kambja kool 2007“ esitlus.
 • Rahvusvaheline hariduskonverents „Ajalugu. Haridus. Kultuur“.
 • Kogumiku „Kambja kool – juured ja tänapäev“ esitlus.
 • Haridusloolised õuesõppe tunnid I – IV klassi õpilastele Unipiha algkooli õpetajate korraldusel.
 • Kunagise õpilase ja õpetaja Julius Kuperjanovi paikadega seotud õpperaja esitlus (kingitus Kuuste koolilt).

Reedel, 27. aprillil 2007:

 • Kultuurilooline ekskursioon kooli endistesse asukohtadesse.
 • Koolipüha aktus õpilastele ja külalistele, kokkuvõtted, autasustamised, sünnipäevakringel.

Laupäeval, 28. aprillil 2007:

 • Spordivõistlused vilistlastele, lastevanemaile ja õpilastele.
 • Vilistlaste kokkutulek (kooliloterii, näidend, ansambliga pidu).

Kui Sul on mäletamist väärt koolimälestusi, ole hea ja anna neist teistelegi teada!

Filosoofia raudvaras tõdetakse, et samasse jõkke teist korda astuda ei saa. Kõik meie ümber muutub ja teiseneb vääramatu jõuga, omandab uusi varjundeid ja tõlgendusi. Elu lihtsalt areneb.

Nagu kõik, nii muutub ja areneb ka kool. Olnut, saavutatut, juhtunut jäävad meenutama vaid mälestused, mis teadagi on kaduv kapital, kui neid ei talletata paberile või mõnele moodsamale infokandjale.

Kambja kool kutsub oma 320. aabitsavalguse aastal kutsub kõiki vilistlasi, endisi õpetajaid ja töötajaid, praegusi ja kunagisi lapsevanemaid, kõiki asjast huvituvaid kambjalasi vaimsele talgutööle: olge head ja meenutage meie järjekordse almanahhi tarvis oma kooliaega.

Kirjutada võib kõigest, sest ka napid ja Teile esmapilgul väga tühistena tunduvad mäluhetked omandavad sootuks teise tähenduse, kui neist on loodud terviklik raamatuke, millesse on „annetanud“ omi mälestusi kümned, ehk isegi sajad erineval ajal tarkuseteel sammunud inimesed.

Spikker mälestustetalletajale

 • Millal õppisite Kambja koolis?
 • Millistes huviringides käisite? Milliseid eluks vajalikke oskusi seal omandasite?
 • Milliseid meeldejäävaid üritusi korraldasite klassiga/kooliga?
 • Millised olid meeldejäävad traditsioonid koolis/klassis? Kuidas need mõjutasid Teie elu?
 • Millised olid nõudmised õpilaste väljanägemise kohta (riietus, jalatsid, ehted, jumestus)? Mida neist arvasite siis ja mida arvate nüüd? Mille vastu eksiti kõige sagedamini? Kas tekkis koomilisi olukordi?
 • Millised olid suhted teiste õpilastega, õpetajatega, koolitädiga, juhtkonnaga, kooli külalistega ja teiste täiskasvanutega?
 • Missugune oli kõnepruuk, kas kasuta, ti slängi? Milline oli toonane släng?
 • Milliseid esinejaid, kooli külalisi mäletate?
 • Millised olid suhted kirikuga, selle hoonega (varemetega)?
 • Tutvustage teieaegseid õpilaste „koormisi“: ÜKT tundide täitmist, vanapaberi ja ravimtaimede kogumist, aiatööd, korrapidamist, tööd sovhoosis ja metskonnas.
 • Meenutage eredamaid koolinalju.
 • Meenutage oma õppevahendeid (taskuarvuti, lükati, arvelaud, sulepea jne).
 • Kas oli probleeme isiklike asjade koolitoomisega (nö „kutsikas põues“)?
 • Millal ja millised olid eksamid Teie kooliajal? Kuidas neid läbi viidi?
 • Millised on Teie mälestused noorte-organisatsioonist?
 • Kas Teil/Teie klassil/koolil oli kontakte mõne välisriigiga, ajalehega, raadio või televisiooniga?
 • Millest on kahju või mille üle on hea meel, kui mõtlete oma kooliaja peale?
 • Ja nii edasi ehk vaba teema.

Kaastöö juurde sobiks võimaluse korral kindlasti mõni asja- ja ajastukohane foto. Info telefonil 5569 6719, 741 6447, e-post toivo@kambja.edu.ee

Koostatavale almanahhile lisaksid siirust ja sära ka luuletused, kirjandid, jutukesed, pildid…, mis on kirjutatud või joonistatud tänaste täiskasvanute poolt siis, kui nad olid aastate ja aastakümnete eest alles õpilaseeas.

Jõudu tööle, armsad talgulised!

Tiina Tiideberg,
Toivo Ärtis

P.S. Rõõmuga avaldatakse toredaid koolimälestusi ka nendelt autoritelt, kes Kambja koolis ei ole õppinud.

Kooliloterii ootab auhindu

Kümne aasta eest korraldas Kambja kool aastapäevaettevõtmisena loterii.

Auhinnafond kogunes vilistlaste, lapsevanemate ja paikkonna ettevõtete annetustest. Võitudeks pakuti nii poest ostetud asju kui käsitööna valminud esemeid. Osavõtt oli aktiivne, elevust oli palju.

Kooliloterii oli ettevõtmine, mis vääriks kordamist. Sestap ootabki Kambja kool pakkumisi kõigilt õpilastelt, lapsevanemailt, vilistlastelt, firmadelt…, kel soov annetada midagi toredat kooliloterii hüvanguks.

Info telefonil 741 6447, 5569 6719 või e-postiga: kool@kambja.edu.ee

Loetumad