Riigikogu saab rahva valikul uue koosseisu

251
Sedeli valimisurni laskmine

  

Valimispäev on 4. märtsil, eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine toimub 26.-28. veebruarini.

Sätteid Eesti Vabariigi põhiseadusest

§ 1. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.

§ 56. Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslike kodanike kaudu:

1) Riigikogu valimisega;
2) rahvahääletusega.

Eelhääletamine

Eelhääletamine toimub 26. – 28. veebruaril kõigis valimisjaoskondades kella 12.00-20.00. Eelhääletamine on mõeldud nendele valijatele, kes valimispäeval ei saa või ei soovi valima tulla.

Eelhääletamise ajal on võimalik Kambja valimisjaoskonnas hääletada ka valijatel, kes ei ole kantud Kambja valijate nimekirja. Valida on võimalik ka nendel mitte Kambja valla valijate nimekirja kantud valijatel, kes ei saa terviseseisundi tõttu ise valimisjaoskonda hääletama tulla. Neil on võimalus hiljemalt 28.veebruaril kella 16.00-ks esitada kirjalik taotlus Kambja jaoskonnakomisjonile valija asukohas hääletamiseks. Sel juhul tulevad jaoskonnakomisjoni esindajad valija asukohta kogu valla territooriumil. Sama korra kohaselt saavad hääletada ka need Kambja valla valijate nimekirja kantud valijad, kes on ajutiselt Kambjast eemal. Eelhääletamise päevadel saavad nad hääletada oma asukohajärgse omavalitsuse selles valimisjaoskonnas, kus toimub väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletamine.

Elektrooniline hääletamine

Elektrooniline hääletamine algab 26. veebruaril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 28. veebruari kella 20.00-ni.

Hääletamine valimispäeval

Hääletada saab valimispäeval 4. märtsil 2003.a kella 9.00 – 20.00. Valimispäeval saab ka kodus hääletada. Kodus hääletamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus kas jaoskonnakomisjonile või vallavalitsusele. Taotluses tuleb ära märkida mõjuv põhjus, mille tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas. Taotlust võib esitada ka varem, vallavalitsus võtab neid juba praegu vastu. Taotluse esitamise viimane aeg on valimiste päeval kell 16.00. Kirjalike taotluste alusel korraldab jaoskonnakomisjon hääletamise valimispäeval Teie kodus.

Isikut tõendav dokument kaasa!

Hääletama tulles tuleb kaasa võtta ja jaoskonnakomisjonile esitada kehtiv riigiasutuse poolt välja antud isikut tõendav dokument, milleks on näiteks Eesti kodaniku pass, isikutunnistus, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba jms.

Info valimisjaoskondade kohta

Kambja vallamajas asuv valimisjaoskond: e-post: reet@kambja.ee, telefon 741 6335

Kuuste koolis asuv valimisjaoskond: e-post edda@kuuste.ee, telefon 741 8142 (eelhääletusel), 741 8145.

Kino maale
EelmineVäike rahvas saab suur olla vaid tegudes
JärgmineKambja koolil täitub 320 aabitsavalguse aastat