Udumäe detailplaneeringu algatamine

191
  

Kambja Vallavalitsuse 18.10.2007 korraldusega nr 692 algatati detailplaneeringu koostamine Kambja vallas Kammeri külas Udumäe maaüksuse osale ca 4 ha kavandatavale konverentsikeskusele, väliürituste korraldamiseks vajalike ehitistele ja turismitalu ehitistele hoonestusala, ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine, lahenduste andmine vajalike juurdepääsude ja kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks ning maa kasutamise sihtotstarbe vastav muutmine.

Planeeringu taotleja on OÜ Brovallen ning koostaja OÜ Ehitusnõunik.

Kino maale