Kiiksuga kooli- ja elutarkust

195

„Muhedaid“ vastuseid eesti keele osaoskuste lõpueksamilt:

Seleta sõnade tähendusi:

illegaal:

 • linnas elavad inimesed;

 • mittelubav, ebaseaduslik;

 • seadusevastane inimene;

 • inimene;

 • salajane.

antikvariaat:

 • kultuurikeskus;

 • vanaaegsete asjade hoiukoht;

 • vanade asjade müügi- ja kogumise koht.

Seleta mõistet „diloogia“.

 • et ta kasutab kahte žanri oma raamatutes;

 • romaani osa, mis koosneb mitmetest osadest;

 • kahe inimese vaheline tekst, kahe-kõne;

 • lavaloo esimene osa.

Mida tähendab sõna „metropol“?

 • metroolinn;

 • linn, kus on oluline osa liikumisel metrool;

 • metroojaama;

 • metropol on see koht, kus sõidavad metrood.

Sõnasta ÕS-i järgi teisiti. Lause algus jäta samaks.

„Sõnal on kaalu. – Sõnal on …Õige vastus: väärtust, mõju.

„Sõnal on…

 • raskust;

 • kaal;

 • tähtsust;

 • massi;

 • kaali.“

Mille poolest erineb türgi naiste käitumine ühiskonnas eesti naiste omast?“

 • Türgi naised ei käi öösiti väljas, aga meil Eestis käivad.

 • Türgi naised ei käi üldse väljas. Ainult mehi on näha. Eestis käivad väljas nii mehed kui ka naised.

Kino maale