Teeme ära avatud ruumi meetodiga!

480

Teeme ära avatud ruumi meetodiga! Teeme Ära! Minu Eesti

1. mail toimuvad mõttetalgud “Teeme Ära! – Minu Eesti” mille kolm mõttekoda tegutseb ka Kambja vallas. Järgnevalt on juttu talgute töömeetodist.

Avatud Ruumi meetod – kõige loomulikum viis otsida lahendusi.

Minu jaoks on selle meetodi võlu vabadus, kirglikud vaidlused, ideevälgatused, mis muudavad maailma … . Aga kõige rohkem armastan ma seda meetodit mälestuste taaskäivitamise pärast. Iga Avatud Ruum on nagu lapsepõlves autokaupluse ootamine. Seal sai kuuldud kõige olulisemad uudised, räägitud ära suured ja väikesed mured, leitud traktor kartulivagude ajamiseks ja rohi valutavatele liigestele.

Nii on tuhandeid aastaid tehtud. Inimesed, kes hoolivad, tulevad kokku ja räägivad suud puhtaks. Avatud Ruumi meetod on kõige loomulikum viis lahendusi otsida. Nii nagu kunagi külapoe trepil, saavad ka nüüd ühes konkreetses ruumis läbi räägitud need teemad, mis hingel ja südames. Ainus erinevus (ja väga oluline sealjuures): räägitud jutud ei jää pelgalt rääkijate vahele vaid kirjutatakse üles, kogutakse kokku, arutatakse üheskoos uuesti läbi ja viiakse lõpuks järjepanu ellu.

Eriti võimas on meetod siis, kui keegi ei tea vastust ning vaja on arvukate inimeste jätkuvat tegelemist küsimusega. Avatud Ruum toimib üliedukalt, kui küsimuseks on tulevik ja kui inimesed on valmis tõdema, et nemad ei tea vastust, kuid ühiseks eesmärgiks on toimiva lahenduse leidmine. Avatud Ruumis osalemise vältimatu eeltingimus on vabatahtlikkus.

Avatud Ruum on tulemuslikult töötanud viiest kuni kahe tuhande inimeseni, kes ühes kohas omavahel kokku saavad.

Kuidas AVATUD RUUM toimub?

Ettevalmistused on tehtud, rahvas koos ja kõik istuvad ringis. Keskel on Avatud Ruum, milles vaid väike hulk markereid, kleeplint ja A3 suuruses tühjad lehed.

Avatud Ruumi juhi ülesanne on viia inimesed nii kiiresti kui võimalik aktiivse ja sünergilise koosolemiseni. Inimesed peavad saama teada, mida nad peavad tegema, nad on ise loonud päevakava (töörühmad) ning on valmis suunduma mõtlema.

Mõelge välja lühike pealkiri ja tulge siia ringi keskele. Osalejad võtavad lehe paberit, kirjutavad sinna pealkirja, oma nime ja tutvustavad rühmale oma ettepanekut: „ Minu küsimus on…Minu nimi on…” Nii see tavaliselt algab…

Kõik püstitatud küsimused pannakse seinale välja ja osalejad valivad enda jaoks olulisemad, mille arutamisel osaleda. Seejärel liiguvad küsimused laiali töötubadesse, rahvas koguneb valitud teema juurde ning algab arutelu. Küsimuse püstitaja juhib tavaliselt töötuba ja organiseerib kõikide mõtete kirjapaneku. Töötubades kulgevad arutelud oma rada, kõik mis otsustatakse teha, ongi õige…

Tähtis ei ole see, kui palju inimesi tõstatatatud küsimust või sinu esitatud mõtet arutama tuleb ega ka see, kes tulevad. Pigem on oluline arutelu ja vastastikuse toime kvaliteet.

Arutelu kestab täpselt nii kaua, kuni kõik saab öeldud ja siis võib laiali minna. Näiteks liituda mõne uue aruteluga või teha mida iganes. Samuti on võimalik, et arutelud ületavad kokkulepitud aja piire. Ka see on lubatud.

Avatud Ruumi lõpetamine

Kui rühmad on oma töö lõpetanud, materjalid on vaatamiseks välja pandud, kõigi osalejate poolt läbiloetud ja soovitavalt ka teemad olulisuse järgi ritta seatud, istutakse uuesti ringi ning igal osalejal on võimalik midagi öelda. Kõikides töörühmades räägitu koondatakse üheks dokumendiks ilma paranduste, täienduste ja muudatusteta ning need lähevad avalikkuse ette, et koguda toetust ja täiendusi. Internet aitab meid selles, et ühesuguselt mõelnud inimesed hiljem koondada ja teemadega edasi minna.

Seega on 1.mai mõttetalgud algus, mis on tehtud meie endi poolt.

Aira Tammemäe,
AT Treeningud konsultant ja koolitaja.

Teeme ära! Minu Eesti mõttetalgud

I KODA

Kambja kultuurikeskus/Kambja kooli saal, Kesk 12 Kambja

Kohti: 200

Teemad:

  • Väärtused ja kultuur
  • Maaelu
  • Turvalisus ja hoolivus
  • Kohalik teema

Talgujuht: Erlend Sild
Kontakt: Pille Tammelan
e-post: pille@kambja.ee
tel: 56955998

Info ja liitumine kojaga

II KODA

Hallivariku puhketalu, Kullaga küla

Teemad:

  • Väärtused ja kultuur
  • Maaelu
  • Linnaelu

Kojavanem:
Lembit Jakobson
joonatan@hot.ee
56605170

Talgujuht: Merli Mirk

Info ja liitumine kojaga

III KODA

Q-klubi
Kuuste kool, Vana-Kuuste küla

Teemad:

  • Kodu, pere ja järelkasv
  • Maaelu
  • Eluterve vanadus

Kojavanem:
Rein Härmoja
kool@kuuste.ee

Info ja liitumine kojaga

Kino maale
EelminePuulõikustööd
JärgmineTulekahi Kaatsis nõudis inimelu