21.9 C
Kambja
Reede, 12.08.2022
Sildid Liiklus

Silt: Liiklus

Liikluspiirangud seoses jalgrattavõistlusega

Seoses 14.08 toimuva jalgrattavõistlusega „Balti keti velotuuri II etapp“ on kella 13.30 kuni 19.00 kiiruse piirang Ülenurme alevikus Tartu maanteel lõigus 2 - 3,3...

Ärgem hävitagem viljapõlde!

Lumetaat on kostitanud meid tänavu aasta heldelt ning tolm mootorsaanidelt on pühitud. Saanidega sõitmine võib olla tõeliselt nauditav ja vahva, kuid selleks, et kõik...

Vallateedel kehtivad massipiirangud

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise ja suure sademete hulga tõttu on Kambja vallavalitsuse korraldusega keelatud Kambja vallas alates 20. märtsist 2021 veokitele täismassiga...

Tänavused teetööd valda läbivatel riigiteedel

Tatra – Otepää – Sangaste maantee rekonstrueeritakse Pühi külast kuni Makitani. Hetkel on alustatud teeäärsete raadamisega. Samuti rekonstrueeritakse Põlva – Reola mnt Uhtist Vana-Kuusteni. Ülenurme...

Elektritõukerattaga liiklemise hea tava

Enne elektritõukerattaga ehk tõuksiga sõitma asumist   tutvutakse sõiduki kasutusjuhendiga; õpitakse sellega sõitma liiklusele suletud alal; kontrollitakse, et elektritõukeratas on tehniliselt korras: signaalkell või muu...

Silmapiiri tänava otsa sulgemine 3. augustil

Seoses riigitee nr 22130 Tartu-Ülenurme km 2,3-2,7 asuva lõigu ümberehitusega andis vallavalitsus loa Ülenurme alevikus Silmapiiri tn ja Tartu mnt ristmiku sulgemiseks 3. augustil...

Ülenurme ristmik jääb esialgu suletuks 15. augustini

Riigiteel nr 22130 Tartu – Ülenurme 2,3 – 2,7 km asuva lõigu ümberehituseks on suletud Ülenurmes gümnaasiumi juures asuva Tartu mnt ja Tõrvandi –...

Valminud analüüs kinnitab, et kohalikud omavalitsused vajavad riigilt kohalike teede korrashoiuks...

Riigikantselei tellitud uuringust selgub, et kohalike omavalitsuste (KOV) teedevõrgu koondseisukord on teostatud mõõtmistulemuste alusel teekasutaja seisukohast lähtudes halb ning KOV teedevõrgu olemasoleva seisukorra tagamiseks...

Otepää maanteelõigu ja bussliikluse sulgemine

Transpordiamet andis loa riigitee nr 46 Tartu – Otepää - Sangaste 1,950 - 8,709 km-l ajutiseks sulgemiseks alates 09. - 13.08 teelõigu rekonstrueerimistöödeks. Toimub sügavtruupide...

Paruni tänava sulgemine Ülenurmel

Sesoses AS-i E-SERVICE poolt teostavate Paruni tn 5 kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamisega seotud kaevetöödega on Paruni tänav lõpp liiklusele suletud 16.-22.08.2021.