0.9 C
Kambja
Teisipäev, 23.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivVallavolikogu esimeheks valiti Irma Drenkhan

Vallavolikogu esimeheks valiti Irma Drenkhan

volikogu naisliige

Kambja vallavolikogu seitsmenda koosseisu istungi avas teisipäeva õhtul vastavalt seadusele valla valimiskomisjoni esimees Reet Kiuru. Kohale olid saabunud 15 värskelt valitud volinikku: 11 valimisliidust „Koduvald“ ning 4 valimisliidust „Vastne-Kambja“. Eesistuja õnnitles uusi liikmeid ning soovis neile jõudu, jaksu ning koostöövalmidust. Seejärel tutvustasid end uued volinikud.

Esimehe valimine

Pärast seda kinnitas volikogu päevakorra, mille esimene päevakorrapunkt oli volikogu esimehe valimine. Valimisliit „Koduvald“ nimekirja volinikest esindajate nimel esitas volikogu esimehe kandidatuuri valimistel enim hääli saanud Ivar Tedrema. Koduvalla-poolseks kandidaadiks esitati valimistel teise positsiooni saavutanud Irma Drenkhan.

Valimisiliidu „Vastne-Kambja“ nimekirja volinikest esindajad esitasid kandidaadiks Annely Zeigo. Rohkem kedagi esimehe kandidaadiks ei esitatud.

Volikogu esimees valitakse volikogus salajase hääletamise teel. Iga volinik saab hääletusssedeli, kuhu on kantud esimehekandidaadid. Eelistatava kandidaadi nime järele tuleb teha rist või eelistuse puudumisel jätta see tegemata. Muul moel täidetud sedelid loetakse kehtetuks. Sedel lastakse istungisaalis asuvasse urni. Saadud hääled loeb valimiskomisjon kokku. Lihthäälteenamuse saavutanud kandidaat osutub valituks.

Valimisprotseduuri aitasid läbi viia valla valimiskomisjoni liikmed Peeter Ruuge, Hella Sule, Margus Kriiva ja Küllike Uueküla.

Kandidaat Anneli Zeigo kogus 4 ja Irma Drenkhan 11 häält. Kõik volinikud nõustusid hääletustulemustega ning Drenkhan kinnitati volikogu seitsmenda koosseisu esimeheks.

Drenkhan on olnud volinik alates 1996. aasta kohalikest valimistest. Samuti on ta olnud pikka aega seotud volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoniga ning olnud selle viimase koosseisu esimees. Drenkhan töötab Kambja perearstikeskuses pereõena ning kokku on ta meditsiinivallas leiba teeninud 25 aastat.

Varasemad vallavolikogu esimehed on olnud Rein Ärmpalu (1. koosseis), Priit Päkk (2.-3.) ja Mati Luik (4.-6. ).

Aseesimehe valimine

kristlikus ametirüüs meesterahvasPäevakorra teiseks punktiks oli volikogu aseesimehe valimine, mille juhatas sisse vastne esimees. Valimisliitu „Koduvald“ esindavad volinikud esitasid ühiskandidaadiks Kristjan Luhametsa ning „Vastne-Kambja“ poolt seati üles Mait Rebane.

Salajase hääletamise tulemusel sai Mait Rebane 4 ning Kristjan Luhamets 11 häält. Volikogu kinnitas hääletustulemused, millest lähtuvalt sai aseesimeheks Kristjan Luhamets.

Luhamets on volikogu esmakordne liige ja töötab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kambja koguduse õpetajana.

Vallavalitsuse lahkumispalve

Istungi viimaseks punktiks oli vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Palve esitas praegune lahkuv vallavanem. Volikogu vabastas valitsuse ning andis sellele korralduse täita vallavalitsuse kohustusi kuni uue vallavalitsuse ametisse nimetamiseni.

Volikogu järgmistel istungitel tuleb päevakorda vallavanema valimine, volikogu komisjonide moodustamine ning vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.

Vallavolikogu järgmine istung toimub 5. novembril.

Volikogu VII koosseisu liikmed seisuga 27.10

IVAR TEDREMA KV  
IRMA DRENKHAN KV Esimees
MAIT REBANE VK  
JANE JAKOBSON VK  
ILONA ANNUK VK  
KRISTJAN LUHAMETS KV Aseesimees
AVO ALLIKSAAR KV  
GUNNAR OTS KV  
KATRIN LUIK KV  
ANNELY ZEIGO VK  
ENNO SOODLA KV  
MEELI PAULSON KV  
VAIKE PALLA KV  
HEIKI KORTSPÄRN KV  
VAHUR JÄRV KV  

Täiendatud 27.10.2009 22:27:56 ja 28.10.2009 01:45:19

Loetumad