Suur tänu kõigile talgulistele ja talgujuhtidele

522

vallavanem kõnepingisKolmandat aastat toimus 1. mail üle-eestiline aktsioon „Teeme ära!“. Käesoleval aastal oli kokku ligikaudu 31 000 talgutel osalejat.

Meie valla inimesed olid nii korraldajad ning talgulised. Talguliste hulgas oli abilisi ka väljapoolt valda. Kambja vallas pühenduti põhiliselt korrastus- ja koristustöödele. Tegeleti mitmete objektidega, mis on olnud tükk aega teha ootavate tööde nimekirjas.

Sipe külas sai korda külaplats, sealseid talguid juhtis perekond Alliksaar.

Vana-Kuuste mõisapargis vedas talguid Anne Palumets. Kambja aleviku korrusmajade juures jagas korraldusi Ilona Annuk. Vaike Aavik jagas ja jälgis töid Kambja kalmistul. Ausambamäel ja terviseradadel oli talgujuhiks Jaanus Välja. Unipiha kooli heakorda parandasid talgulised perekond Jakobsoni juhtimisel. Keskkonnanõunik Taivo Prants võttis oma südameasjaks Kambja järve kaldaääre koristuse. Vana apteegi ümbruse korrastamist koordineeris Pille Tammelan.

Jätkutalgud toimusid veel järgmisel ja ülejärgmiselgi nädalal. Vana koolimaja ümbruse koristamisel osales aktiivselt Kambja kooli neljas klass koos õpetaja Valve Keskpaluga.

Talgud korraldas ka lasteaed Mesimumm koostöös lapsevanematega. Lammutati räämas välimusega puukuur, mis juba ammu „torkas“ silma ja varjas vaadet.

Tänan kõiki meie valla talgulisi ja mujalt saabunuid, kes tol töisel laupäevasel tulid ja andsid oma panuse valla ilusamaks muutmiseks.

Tänu ka neile, kes tulid appi oma traktorite, koppade ja autodega, et lihtsustada tõste-, veo- ja mullatöid.

Püüdkem hoida puhtust ja korda.

Vallavanem Ivar Tedrema

Kino maale
Eelmine„Nüüd on meil kõigil võimalik vana apteegi juurest mööda kõndida oma ilumeelt kriipimata.”
JärgminePärnakuu suured päevad