Mälestame

168

Evi Isak
2.11.1925 – 12.5.2010,
Kambja

Aino Kolsar
22.11.1922 – 8.6.2010,
Lalli

Enn Tüvist
23.1.1953 – 25.6.2010,
Kavandu

Kino maale