18.9 C
Kambja
Neljapäev, 13.06.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKuuste kool saab juurdeehitusena lasteaiakorpuse

Kuuste kool saab juurdeehitusena lasteaiakorpuse

juurdeehituse vundamentTänavusuvine koolivaheaeg kasvatab suuremaks mitte ainult Kuuste lapsed, vaid ka nende koolimaja, mille külge ehitatakse kahekorruseline korpus kahe lasteaiarühma tarbeks.

juurdeehituse vundamentTänavusuvine koolivaheaeg kasvatab suuremaks mitte ainult Kuuste lapsed, vaid ka nende koolimaja, mille külge ehitatakse kahekorruseline korpus kahe lasteaiarühma tarbeks.

Kuuste kooli juurdeehitus sai nurgakivi 23. juuli leitsakulisel südapäeval. Lähemalt ja kaugemalt tulnud rahvas talletas ajaloolist hetke nii oma pilgu kui erinevate objektiivide abil.

Tseremoonia avasid lauluga neiud, kelle põnnipõlves ei olnud Vana-Kuustes lasteaeda – neid sõidutati olude sunnil päevahoiule Kambjasse.

Uue ehitustandri juures kõneldes meenutas vallavanem Ivar Tedrema ka neid, objekte, mida Kambja vald on viimasel ajal ehitanud, ja tutvustas neidki, mille rajamist tahetakse kohe-kohe alustada.

Maavanem Esta Tamm märkis tunnustavalt, et Kambja valla juhid on suutnud koolivõrku säilitada: „Igal kevadel avaldatakse meedias nimekirju koolidest, mida suletakse, kuid Kambja vallas on osatud oma koole hoida ja arendada.”

Direktor Rein Härmoja ja hoolekogu esimees Andres Voore nägid ehitatavas lasteaiakorpuses Kuuste kooli püsimise ja elujõulisuse kindlustajat.

Pikne – too eriti särtsakas kontvõõras – ei mallanud sündmuse rahulikku kulgu rohkem jälgida ning päästis ühtäkki valla võimsad valguse-, heli- ja veeefektid.

Nurgakiviüriku allkirjastamine, vutlari täitmine ja müürimine said jätkuda alles siis, kui pikne taas hinge tõmbas.

Vallavanema poolt ette loetud üriku tekstis oli eriti südantsoojendav viimane lõik: „Soovime, et Vana-Kuuste inimesed hindaksid jätkuvalt kodukandis antavat kvaliteetset vaimutoitu, seetõttu jätame siia nurgakivi sisse hea õnne pandiks tüki rukkileiba. Õnnistagu sellele leivale jume andnud päikese sära, maa soojus, põllumehe hool ning pagari vaev ka uue lasteaiahoone elujõulist käekäiku.”

Ka maavanem lisas nurgakivivutlarisse hea ende – Tartumaa õnnenööbi.

Toivo Ärtis

 

Kuuste kooli lasteaiaosa laieneb kaherühmaliseks

Kambja vallavalitsus esitas toetusraha saamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) taotluse “Kuuste kooli lasteaiaosa juurdeehitus (kaks rühma)”, mis rahuldati.

Projekti abikõlbulike kulude kogumaksumus on 5 725 178,38 kr.

Projekti elluviimist rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondide “Elukeskkonna arendamise rakenduskava” meetmest “Kohalike avalike teenuste arendamine” (KOIT-kava) summas 4 866 401,62 kr. Kambja valla omafinantseeringu summa koos mitteabikõlbulike kuludega on 1 075 876,38 kr

Ehitustööde teostamiseks sõlmiti 8. juunil 2010 leping ettevõttega AS Tartu Ehitus. Tellijapoolset omanikujärelevalvet teostab AS Telora-E.

Vajamineva mööbli valmistab ja paigaldab Ahto Puit OÜ.

Lepingupartnerite leidmiseks korraldati hanked vastavalt riigihangete seadusele.

Juurdeehituse valmimise tähtaeg on 1. november 2010.

Vastavalt Kambja valla arengukavale 2006-2016 on valla üheks eesmärgiks konkurentsivõimelise alushariduse pakkumine, tagamaks valla areng ning jätkusuutlikkus.

kambja.ee

 

{joomplu:473} {joomplu:474}
{joomplu:472}

 

 

 

Loetumad