0.9 C
Kambja
Pühapäev, 25.02.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTartumaa Arendusselts ootab taotlusi

Tartumaa Arendusselts ootab taotlusi

Tartumaa Arendusselts alustas 21. veebruaril taas LEADER meetme raames projektitaotluste vastuvõttu.

Avati TASi strateegia kolm meedet ning projekte rahastatakse perioodil 2011–2013 orienteeruvalt 2,24 miljoni euro ulatuses.

Tartumaa Arendusselts keskendub oma tegevuses noortele, ettevõtjatele ning küladele-kogukondadele eesmärgiga edendada elu Tartumaal.

Ettevõtluse meetme eesmärk on tõsta mikro- ja väikeettevõtete majanduslikku elujõulisust ja konkurentsivõimet. Meetme tegevussuunad on kohaliku loodus-, kultuuri- ja oskusressursi väärindamine ning uuenduslike toodete ja teenuse loomine. Toetust saab taotleda ühisteks turundustegevusteks ja klastri käivitamiseks.

Noorte meetme eesmärk on luua soodsad tingimused noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse kasvuks. Meetme tegevussuunad on arenguvõimaluste ja tingimuste loomine noortele ning noorte arengut toetavate võrgustike loomine ja arendamine.

Kogukondade meetme eesmärk on tõsta kogukondade võimekust oma elukeskkonna kujundamisel. Meetme tegevussuunad on uute kogukonnateenuste käivitamine kohaliku vajaduse baasil, ühistegevusteks tingimuste loomine ja kogukondadevaheliste koostöövõrgustike loomine ja tugevdamine.

Projektitaotlejaid ootab TAS eelnõustamisele. Palume eelnevalt registreeruda kaidi.randpold@tas.ee või telefonidel 743 0088 või 53584035.

TASi uus infosüsteem, kus taotlejatel on võimalik kohe keskkonda sisse logides taotlus täita, võetakse kasutusse käesoleval aastal.

Lisainfot uute meetmete kohta on leitav TASi kodulehelt www.tas.ee

Loetumad