0.9 C
Kambja
Teisipäev, 23.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivToetused metsaomanikele

Toetused metsaomanikele

joomplu:3043-17. oktoobrini saab esitada SA Erametsakeskus toetuse taotlusi alljärgnevatele metsanduslikele tegevustele:

Metsa majandusliku väärtuse parandamise investeerigutoetus ( Meede 1.5.1) raames toetatakse:

 • hooldusraie kuni 30 a. puistus;
 • kasvavate puude laasimine;
 • metsa uuendamine (ei toetata lageraielankide uuendamist);
 • metsatehnika soetamine;
 • ulukikahjustuste ning taimehaiguste ennetamine.

Kahjustatud metsa taastamise investeeringutoetus (Meede 1.5.3) raames toetatakse:

 • uue metsakultuuri rajamine;
 • looduslikule uuendusele kaasaaitamine;
 • rajatud metsakultuuri hooldamine.

Metsatulekahjude ennetamise investeeringutoetus (Meede 1.5.3) raames toetatakse:

 • tuletõrje veevõtukoha ja juurdrpääsutee korrashoidmine;
 • tuletõkestusriba rajamine ja korrashoid;
 • suitsetamis- ja lõkkekoha rajamine;
 • tuleohumärkide ja plakatite soetamine.

Abi taotluste vormistamisel ja muudes metsanduslikes küsimustes saab metsakonsulentidelt, tugiisikutelt ja SA Erametsakeskus. Infot saab: www.eramets.ee

Metsakonsulent Ülo Kuusik
tel 516 9682
e-post sambuc@hot.ee

Loetumad