7.9 C
Kambja
Esmaspäev, 15.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPilguheit vallavolikogu oktoobriistungi otsustele

Pilguheit vallavolikogu oktoobriistungi otsustele

joomplu:300Vallavolikogu istung peeti 27.10.2011. Teemad:

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse:

  • Oomiste külas Põdramäe maaüksus suurusega 3,5 ha maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa;

  • Oomiste külas Põdraoru maaüksus suurusega 0,41 ha maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa;

  • Rebase külas Teeserva maaüksus suurusega 0,66 ha maakasutuse sihtotstarbega 100% elamumaa.

Taotlused koos kõigi vajalike lisamaterjalidega esitab maavanemale vallavalitsus. Otsused jõustusid 1. novembril 2011.

 

Audiitori kinnitamine

Vallavolikogu otsustas määrata Kambja valla konsolideerimisgrupi 2011 kuni 2013 majandusaastate raamatupidamise aastaaruannete auditeerijaks A & M Audit OÜ.

Otsus jõustus 1.novembril 2011.

 

Ülevaade haridus- ja kultuurikomisjoni tööst

Kuulati vallavolikogu alatise haridus- ja kultuurikomisjoni esimehe Katrin Luige ettekannet.

 

Esindaja kinnitamine

Vallavolikogu ja Olev Matti vaidlus Purde kinnistu detailplaneeringu mittealgatamise küsimuses tuleb arutusele kohtus. Vallavolikogu otsustas, keda volitatakse enda esindajaks kohtuvaidluses.

Pangodi järve kaldal Pikksaares asuva Purde kinnistu uus omanik Olev Matt soovib kunagise pisikese ja nüüdseks amortiseerunud saun-suvila hoone asemele ehitada suurema eluhoone, kuid vallavolikogu hinnangul ei ole see kavatsus kooskõlas Pangodi maastikukaitsealal kehtiva reeglistikuga.

Toivo Ärtis

Loetumad