22.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTasub valmistuda pakaseks

Tasub valmistuda pakaseks

joomplu:603Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut hoiatab madalate temperatuuride eest. Alates kolmapäevast langeb minimaalne õhutemperatuur -25 kuni -30ºC-ni, neljapäeval, laupäeval ja pühapäeval võib õhutemperatuur kohati langeda -32 ºC-ni.

Pakaseline tõotab tulla ka järgmine nädal.

joomplu:603Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut hoiatab madalate temperatuuride eest. Alates kolmapäevast langeb minimaalne õhutemperatuur -25 kuni -30ºC-ni, neljapäeval, laupäeval ja pühapäeval võib õhutemperatuur kohati langeda -32 ºC-ni.

Pakaseline tõotab tulla ka järgmine nädal.

Vältida ülekütmist

Päästeamet soovitab kütta mõõdukalt ja jälgida, et elektrisüsteeme üle ei koormataks. Möödunud aastal sai küttekolletest alguse 255 tulekahju.

Igal talvel on inimesed külma ilmaga liigse kütmisega või küttekollete järelevalveta jätmisega tuleõnnetusi põhjustanud. Puu- või muu tahkekütusega kütmisel tuleb kütta mõõdukalt ühe ahjutäie kaupa kaks kuni kolm korda päevas. Siibri võib sulgeda alles peale leegi kustumist. Samuti ei tohi elektriliste küttekehade kasutamisega elektrisüsteemi üle koormata.

Talvel põhjustavad inimesed tulekahjusid ka külmunud torusid leeklambiga soojendades. Jäätunud torud on võimalik ohutult üles soojendada näiteks soojakaabliga. Torustike külmumise vältimiseks tuleb need katta lisaisolatsiooniga.

Vältimaks võõraste isikute poolt keldris või kuuris tehtud lahtisest tulest algavat põlengut, tuleks elaniketa hoonete uksed lukustada ja sulgeda ka muud juurdepääsuteed.

Pakane ja koolikohustus

Otsest määrust, mis vabastaks õpilased madalate õhutemperatuuride tõttu kooli tulemast ei ole.

Sotsiaalministri  määrus „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” näeb ette, et õppeasutus võib tunnid ära jätta 1.-6. klassile miinus 20 ºC ja madalama ning 7.-9. klassile  miinus 25 ºC ja madalama õhutemperatuuri korral, kui puudub korraldatud transport.

Näiteks teisipäeval Kambja koolis tunde ära ei jäetud ja õppetöö toimus plaanipäraselt. Samuti on korraldatud transport.

Lapsevanematel tuleb otsustada lapse koolitee ohutuse üle iseseisvalt, arvestades terviseameti soovitusi ja ameti võrguküljel toodud tuule-külma indeksi tabelit. Tuulekülma väärtust saab vaadata ka EMHI võrguküljelt.

Sõidukisse ilmaoludele sobiv kütus

Eestis kehtestatud standardid näevad ette, et talvine mootoribensiin peab vastama lenduvusklassile E/E1 ja diislikütus klassile 1. See tähendab, et talvise diislikütuse nõutavaks hägustumispunktiks on -16 ºC ja külmfiltri ummistumispunktiks e hangumispunktiks -26 ºC. Seega nõuetele vastava diislikütuse tankimine võib  kaasa tuua probleeme, kui õhutemperatuur on madalam kui -26 ºC. Sellisteks oludeks on sobivam kasutada diislikütust mille hangumispunkt on -32 ºC või madalam.

Eile olid suurema külmataluvusega kütused müügil Tartus näiteks Statoili (-32 ºC) ja Neste (-35 ºC) tanklates.

Teabeks

Loetumad