22.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.05.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivTargal inimesel on suuremad valikuvõimalused

Targal inimesel on suuremad valikuvõimalused

Kooliõpilased valitsuse pressilauas.“Põhikooli haridusega on võimalik ühiskonnas hakkama saada, aga sa ei pruugi tööd saada, sest keegi ei taha tööle võtta inimest, kellel on ainult põhiharidus.

Ma arvan, et sellel inimesel, kellel on ainult põhiharidus, puuduvad piisavad oskused ja teadmised. Pärast põhikooli tasuks minna õppima, sest siis sa kindlustad rohkem oma tulevikku ja saad parema töökoha ning elad paremini.”

Kooliõpilased valitsuse pressilauas.Põhikooli haridusega on võimalik ühiskonnas hakkama saada, aga sa ei pruugi tööd saada, sest keegi ei taha tööle võtta inimest, kellel on ainult põhiharidus.

Ma arvan, et sellel inimesel, kellel on ainult põhiharidus, puuduvad piisavad oskused ja teadmised. Pärast põhikooli tasuks minna õppima, sest siis sa kindlustad rohkem oma tulevikku ja saad parema töökoha ning elad paremini.

Algar Urm

 

Selleks, et olla hea kodanik, ei pea olema sõdinud Vabadussõjas või päästma väikest last põlevast korterist.

Piisab väikestest tegudest, mis võivad muuta paljude inimeste elu. Kui käid lahtiste silmadega ringi ja näed maas prügi, tõstad sa selle üles – oledki teinud teene loodusele. Nähes abivajajat, ulatad sa talle oma abikäe – taas oled teinud kellegi päeva paremaks.

Sellised väikesed teod ei jää teistele märkamata. Sind võidakse tunnustada suurel autahvlil, aga alati ei ole see samasuguse väärtusega, kui tänusõnad mõne tuttava käest.

Katrin Jaani

 

Koolis kiusavad teisi tavaliselt need õpilased, kellel on väga suur tähelepanuvajadus, kõrge või madal enesehinnang, sisemine kadedus ja/või sallimatus teatud õpilaste suhtes.

Enamasti kiusatakse neid, kes õpivad teistest paremini, on pikemad või lühemad kui teised, on vaesemast perekonnast jne.

Kui inimesed oleksid sallivamad, jääksid paljud sellised juhtumid ära ja tulevikus poleks kiusataval mingisuguseid traumasid ega foobiaid ja neist kasvaksid täisväärtuslikud enesekindlad inimesed.

Sallivuse tähtsust hakatakse mõistma valdavalt põhikooli lõpuklassides, kui ollakse juba eluga kursis ja mõistetakse seda. Enamasti on sallivamad need inimesed, kes on avatud silmaringiga, haritud ja kultuursed. Kiusaja on pigem vastand sallivale inimesele.

Anette Teesaar

 

Hea kodanik on alati hea olla. Sind sallitakse ja sinust hoolitakse. Kui sina abistad teisi, siis abistatakse sind samuti.

Alati tuleb olla valmis uuteks väljakutseteks. Alati tuleb olla õnnelik – mis sest, et palk on väike, nii see elu käib.

Mario Siilbek

 

Karjääriplaneerimine eeldab teadlikkust iseendast ja oma võimalustest. Oluline on analüüsida oma oskusi, võimeid, huvisid, väärtusi ja hoiakuid, vajadusi, unistusi ning isiksuse omadusi. Parimate tulemuste saavutamiseks karjääriredelil tuleb olla ise aktiivne, et tippu jõuda. Arvan, et iga inimene peaks oma otsused enne hoolikalt läbi kaaluma, et vältida hiljem kahetsemist.

Loomulikult on ka ümberõppe võimalused, kuid mina sooviksin töötada kogu elu ühes valdkonnas.

Diandra Must

 

Haritud inimene tahab elu jooksul kogu aeg midagi juurde õppida. Sellepärast käiakse lisaks töötamisele ka kaugõppes mõnda huvitavat asja õppimas. Seda nimetatakse elukestvaks õppeks, kui inimesel on soov ennast arendada.

Alati ei pea inimene enda arendamiseks koolis käima. Piisab ka sellest, kui ta loeb igapäevaselt uudiseid. Väga palju teevad inimest targemaks erinevad raamatud – arendavad mõtlemist ja sõnavara.

Alati on kasulik õppida rohkem ja saada targaks, sest siis sind respekteeritakse ja sul on elus suuremad valikuvõimalused. Haritud inimene saab elus hakkama.

Reelika Tsirp

Loetumad