7.9 C
Kambja
Pühapäev, 14.04.2024

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMaavalitsus valmistub uueks bussiveohankeks

Maavalitsus valmistub uueks bussiveohankeks

Ühistransport.Järgmise, 2014. aasta lõpul saab täis Tartu maavanema ja OÜ Tarbus vahel sõlmitud maakonna bussiliinide teenindamise lepingu tähtaeg.

Uue lepingu sõlmimiseks plaanib maavalitsus hanke välja kuulutada tänavuse aasta teisel poolel. Juba praegu tehakse selleks ettevalmistusi.

Maavalitsuse soov on korrastada liinivõrku ja sõiduplaani, mis on hanketingimuste oluline osa. Uued piletimüügisüsteemid on andnud head tagasisidet busside täituvuse kohta; raskem on koguda teavet nende ühenduste kohta, mida pole, kuid mille järele oleks nõudlus.

Lähikuudel hakkab maavalitsus koguma nii Tartumaa kohalike omavalitsuste, bussireisijate kui kõigi teiste maakonna elanike arvamusi, missugused liinid on asustuse, ettevõtluse ja elukvaliteedi seisukohast kõige tähtsamad ning kus on arenguruumi. Juba praegu saab vastata veebiküsitlusele, et teha ettepanekuid liinivõrgu optimeerimiseks.

“Nii üleriigiline planeering kui maakonna arengustrateegia rõhutavad heade tee- ja transpordiühenduste tähtsust ühiskonna ja majanduse arengus,” ütles Tartu maavanem Reno Laidre. “Püüame suurendada ühistranspordi sõitjasõbralikkust, et tagada riikliku dotatsiooniraha optimaalne kasutamine.”

Seniste kogemuste põhjal on häid tulemusi andnud hilisõhtul Tartust Võnnu suunas väljuva bussiliini käikupanemine. Võimalus kella 21-22 paiku maakonnakeskusest koju sõita laiendab maainimeste võimalusi valida töökohta, osaleda huvitegevuses ja külastada kultuurisündmusi. Kavas on õhtusi väljumisi lisada ka teistel suundadel. Need võivad tulevikus asendada praegusi varahommikusi “kohalesõiduliine”, mis väljuvad Tartust pahatihti päris tühjalt. Nii saaks vedajafirma pakkuda tööd ja leiba ka neile bussijuhtidele, kelle kodu on linnast kaugel.

Tuleb ka väiksemaid muudatusi, näiteks on mitmed sõiduplaanid ajale jalgu jäänud ega arvesta muutunud liiklusoludega. Tartu bussijaamast linnapiirini sõitmiseks kuluv aeg on kümne aastaga tublisti kasvanud, samas on nii teeolud kui busside tehnoseisund paranenud ning võimaldaks väljaspool asulaid suuremat kiirust.

Aastal 2009 valmis Regiol Tartumaa ühistranspordi liinivõrgu analüüs, kus käidi välja ka põhimõtteliselt uus lahendus: ekspressühendus suuremate keskuste ja Tartu vahel ning kohalikud paljude peatustega etteveoliinid.

Piltlikult võinuks need tähendada seda, et Ulila elanikul tuleks Tartusse pääsemiseks sõita esmalt kohaliku liiniga Puhja ning sealt kiirliiniga Tartusse. Suuremate keskuste elanikele (kes moodustavad sõitjatest arvuliselt suurema osa) tähendanuks see praegusest kiiremat ja mugavamat ühendust Tartuga. Spetsialistide hinnangul on see süsteem logistiliselt efektiivne, kuid rakendamiseks pole aeg veel küps.

“Bussikasutajad on ettevaatlikud. Iga viperus ümberistumisel oleks löök ühistranspordi mainele. Muuhulgas peaksid olema ümberistumispeatustes palju mugavamad ootetingimused,” kommenteeris asja maavanem.

Pole võimatu, et sellist kombineeritud lahendust katsetatakse piiratud ulatuses, näiteks Tartu-Võnnu-Tartu kiirliini ning Võnnust Ahunapallu, Järvseljale jt väiksematesse küladesse viiva kohaliku väikebussi näol. Lähitulevikus midagi sellist siiski kavas ei ole ning enne kohalike elanike arvamuse ära kuulamist ühtki suurt muudatust ei tehta.

Tartu maavalitsus ootab maakonna bussiühenduste parandamiseks jätkuvalt kõigi tartumaalaste ettepanekuid.

Maavalitsus korrraldab riigihankeid ühistransporditeenuse osutamiseks maakonnasisestel bussiliinidel ning sõlmib veolepingu. Tartumaa bussiliine teenindab 2014. aasta lõpuni kehtiva lepingu alusel OÜ Tarbus, kellele makstav riiklik dotatsioon oli aastal 2012 ligi 1,86 miljonit eurot ehk 0,55 eurot liinikilomeetri kohta. Bussiliine on maakonnas kokku 65 ja reise 370, aastane veomaht neil on ümmarguselt 3,5 miljonit liinikilomeetrit.

 

Loetumad