Toetus tänavustele koolilõpetanutele

226

Kambja vallavalitsus maksab põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekeskkooli põhihariduse baasil lõpetanutele kooli lõpetamise toetust 65 €.

 

Toetuse saamiseks tuleb esitada Kambja vallavalitsusele taotlus ning lõputunnistuse koopia. Toetust makstakse neile lõpetajatele, kelle elukohana on vähemalt viimane õppeaasta olnud registreeritud Kambja vald.

Toetust saab taotleda kolme kuu jooksul peale lõpetamist.

Kino maale